Projekt Sexualita bez bariér a mapování sexuálního násilí, nový Dům pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi, nová odlehčovací služba pro rodiny s PAS+ členem v Grébovce a výzkum o možnostech telemedicíny pro onkologické pacienty.

Veřejný ochránce práv objevil nesrovnalosti v důchodech, přehled o změnách výplatních termínů důchodů v roce 2022 a nový webový zdroj informací pro pacienty s plicní fibrózou.

„Izolačka“ a „Krizové ošetřovné“ opět v legislativním procesu, Zdravotní klauni slaví 20 let, přihlášení pomocí eidentity.cz mění svůj název a
výzva pro osoby se sluchovým a kombinovaným postižením v tíživé situaci v souvislosti se situací na trhu s energiemi

Bodový postih za neoprávněné parkování na vyhrazených místech pro OZP, valorizace důchodů pro rok 2022 a vystavování potvrzení o nařízení karantény (pro účely nemocenského pojištění).

Moderní CAR T buněčná terapie a její využití, výzkumný projekt APSS Digitální propast mezi generacemi a brožura pro obce „Jak na sociální bydlení“ od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Doporučení, jak mluvit a psát o lidech s postižením a jak s nimi komunikovat, zvýšení minimální mzdy v příštím roce o 1000 korun a pomoc od MPSV lidem, kteří bojují s růstem cen energií.

Ombudsman se snaží pomoci bývalým klientům Bohemia Energy i dalších dodavatelů a prohlášení MPSV k aktuální situaci na trhu s energiemi.

Ve čtvrtém, posledním dílu seriálu se zaměříme na možnost osob s těžšími formami poruch autistického spektra získat finanční zabezpečení v dospělosti v případě, že mají vzhledem ke své diagnóze obtíže najít a udržet si stálé zaměstnání. Dále pak také na aktuální trendy v oblasti PAS včetně tipů na zajímavou literaturu, filmy či další zdroje informací.