Páteční výběr #19

  • Prohlášení MPSV k aktuální situaci na trhu s energiemi
  • Ombudsman se snaží pomoci bývalým klientům Bohemia Energy a dalších dodavatelů energií

Prohlášení MPSV k aktuální situaci na trhu s energiemi

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Tiskovou zprávu k aktuální situace na trhu s energiemi. Na základě informací a předběžných dat od Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Energetického regulačního úřadu (ERÚ) nedisponuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) žádným nástrojem, který by mohl řešit vzniklou situaci, kdy v důsledku přechodu stovek tisíc zákazníků k dodavatelům poslední instance (DPI), jsou tyto domácnosti nuceny uhradit v extrémně krátkém termínu několikanásobně vyšší zálohy na energie, v řádech i desítek tisíc korun.

 MPSV má dle tiskové zprávy za to, že výše záloh je dodavateli institutu poslední instance stanovená nestandardním způsobem a lze očekávat, že situace po vyúčtování reálné spotřeby při ukončení odběru od DPI bude výrazně odlišná. Nastalá situace musí být řešena z úrovně státu vůči dodavatelům energií, který v oblasti trhu s energiemi zastupuje MPO a ERÚ. MPSV se domnívá, že nepřípustným způsobem selhala základní ochrana spotřebitele v situaci, kdy odebíraná komodita slouží k zajištění základní životní potřeby, a pokud skutečně „energetická“ legislativa neumožňuje spotřebitele dostatečně ochránit v případě, kdy je možné náhlé ukončení smluvního vztahu s dodavatelem, měl být k dispozici garanční fond státu a stanovena povinnost dodavatelů vytvářet rezervy jakožto systémový nástroj pomoci.

 V tuto chvíli je třeba, aby zákazníci neprodleně požádali o uzavření smluv na běžnou dodávku energií, tzn. přešli z režimu DPI do standardního režimu a požadovali neprodleně po DPI vyúčtování reálné spotřeby. Následně na toto vyúčtování lze využít mimořádnou okamžitou pomoc – jednorázovou dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, a to na pokrytí zvýšených nákladů domácnosti v případě, že na pokrytí nákladů vlastními silami objektivně nebudou mít dostatek prostředků. 

Celou tiskovou zprávu naleznete ZDE: Prohlášení Ministerstva práce a sociálních věcí k aktuální situaci na trhu s energiemi (mpsv.cz)

Ombudsman se snaží pomoci bývalým klientům Bohemia Energy a dalších dodavatelů energií

Bývalí klienti Bohemia Energy a dalších dodavatelů energií, kteří v posledních měsících ukončili činnost, se obracejí i na ombudsmana. Žádají o radu či pomoc a poukazují i na to, že Energetický regulační úřad (ERÚ) podle nich nebyl dostatečně aktivní, aby současné situaci zabránil. Ombudsman se proto rozhodl okolnosti a následky odchodu dodavatelů energií z trhu se zástupci ERÚ projednat.

Do vztahů mezi klienty a dodavateli energií veřejný ochránce práv ze zákona zasahovat nemůže, stejně jako nemůže prošetřovat dodavatele energií, protože jde o soukromé subjekty. V jeho působnosti je až kontrola dohledového úřadu, tím je v tomto případě Energetický regulační úřad. Ombudsman proto ERÚ oslovil s žádostí o osobní projednání celé záležitosti. Zajímá ho především, zda úřad i s ohledem na vývoj trhu s energiemi nemohl v rámci svých možností zasáhnout dřív a předejít situaci, která aktuálně zasáhla téměř milion českých domácností.

Zároveň se ombudsman snaží individuálně stěžovatelům poradit a nasměrovat je, jak mohou situaci řešit. Zásadní je, aby co nejdříve přešli od dodavatele poslední instance k novému stálému dodavateli energií. Při uzavření nové smlouvy se měsíční zálohy rozpočítají do delšího období a tím i sníží.

„Dodavatelé preferují online kontakt a to může být pro některé zákazníky komplikované. Proto je důležité, aby se lidé nebáli říci si o pomoc s uzavřením smluv rodině nebo i spotřebitelským organizacím. Líbí se mi přístup některých obcí nebo krajů, které se aktivně snaží svým obyvatelům s uzavíráním nových smluv pomoci,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček. 

Možné zastropování výše záloh u dodavatelů poslední instance je podle ombudsmana v tuto chvíli krok správným směrem. Problém ale podle něj řeší jen dočasně. Lidé se totiž mohou dostat do problémů později – s nižšími měsíčními zálohami jim při současných cenách energií hrozí vysoké nedoplatky v konečném vyúčtování.

Jak bylo uvedeno v článku výše, MPSV uvádí,  že lidé, kteří nebudou schopní nedoplatky z vyúčtování u dodavatelů poslední instance zaplatit, mohou požádat úřad práce o dávku mimořádné okamžité pomoci. To ale podle veřejného ochránce práv nestačí: „Na rozdíl od ministerstva mám za to, že by se měla mimořádná okamžitá pomoc poskytovat po zvážení individuální situace klienta také na úhradu samotných záloh u dodavatelů poslední instance, aby se lidé nedostali do dluhových pastí a exekucí,“ zhodnotil ombudsman a dodal: „Aktuálně navíc dochází k plošnému nárůstu cen u všech dodavatelů energií. Proto lze očekávat, že lidé i po uzavření smlouvy se stálým dodavatelem budou platit vyšší zálohy než dřív. Na to by měla vláda reagovat.“

Celé vyjádření ochránce naleznete ZDE: Ombudsman se snaží pomoci bývalým klientům Bohemia Energy a dalších dodavatelů energií (ochrance.cz)

Autorka je manažerkou sociálních služeb v neziskové organizaci.