Seriál: Jak se žije v ČR s poruchou autistického spektra #4

Díl čtvrtý: Homesharing, zajímavé tipy a invalidní důchody

Text: Lucie Marková
Ilustrační foto: Děti úplňku (foto z projektu Homesharing s laskavým svolením spolku)

Ve čtvrtém, posledním dílu seriálu se zaměříme na možnost osob s těžšími formami poruch autistického spektra získat finanční zabezpečení v dospělosti v případě, že mají vzhledem ke své diagnóze obtíže najít a udržet si stálé zaměstnání. Dále pak také na aktuální trendy v oblasti PAS včetně tipů na zajímavou literaturu, filmy či další zdroje informací. 

Pozn. autorky: V Můžeš jsme si vědomi toho, že poruchy autistického spektra zahrnují velice široký rozsah obtíží, naším cílem je tedy popsat především nároky osob s nízkofunkční formou autismu, která se může pojit s chováním náročným na péči.

Invalidní důchod pro lidi s poruchou autistického spektra a co říká vyhláška

Zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. 

Vyhláška o posuzování invalidity č. 359/2009 Sb.

Invalidní důchod může být vnímán jako „náhrada příjmu“ či jistá kompenzace snížení pracovní schopnosti osoby s různými druhy zdravotního postižení. Invalidní důchod existuje ve třech stupních podle procenta snížení pracovní schopnosti osoby s handicapem.

I. stupeň ID – snížení pracovní schopnosti o 35–49 %

II. stupeň ID – snížení pracovní schopnosti o 50–69 %

III. stupeň ID – snížení pracovní schopnosti o 70 % a více (dříve nazýváno jako plný ID)

Procento snížení se určuje podle vyhlášky o posuzování invalidity, jednotlivá zdravotní omezení se bohužel nesčítají, při určování konečného procenta se vezme to nejzávažnější z nich a u toho se určí podle tabulky uvedené v příloze vyhlášky procento snížení pracovní schopnosti. Další zdravotní omezení mohou toto procento navýšit maximálně o 10 %.

Nárok na důchod posuzuje ze zdravotního hlediska lékařská posudková komise při ČSSZ, po vyhotovení posudku o invaliditě pak ČSSZ dále určuje, zda má osoba nárok na důchod i z hlediska splnění potřebné doby důchodového pojištění. U osob, u kterých se jedná o vrozený zdravotní handicap či o handicap, který osobě vůbec neumožňoval ani začít výdělečnou činnost, se přiznává tzv. invalidita z mládí.

Invalidní důchod lze získat podle vyhlášky o posuzování invalidity kromě jiných indikací na zdravotní omezení dané kapitolou 5 přílohy – Duševní poruchy a poruchy chování.

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je nutné posoudit úroveň psychických, mentálních, sociálních a pracovních funkcí a schopnosti vykonávat pracovní činnosti takovým způsobem nebo v takových mezích, které jsou považovány za normální v daném sociokulturním prostředí, říká obecná posudková zásada. Přitom se vychází z průběhu a závažnosti zdravotního postižení, celkového tělesného stavu, schopnosti adaptace, osobnostních charakteristik, úrovně intelektu, sociální přizpůsobivosti, zvládání zátěže a z dopadu na pracovní schopnost a schopnost vykonávat denní aktivity.

 K hodnocení dopadu duševní poruchy a poruchy chování na pracovní schopnost a schopnost vykonávat denní aktivity se využívá dotazníkových metod a posuzovacích škál, jimiž se hodnotí intenzita psychopatologických příznaků, subjektivní stav a prožívání, psychosociální adaptace a schopnost způsobu života přiměřeného sociálnímu postavení. Součástí posouzení je zpravidla i psychologické vyšetření, zejména zjištění vlivu poruchy na osobnost a výkon.

Funkčně je třeba rozlišit rozsah postižení. Středně těžké postižení je provázeno výrazným odklonem od normy ve většině aktivit, středně těžké postižení trvá po většinu sledovaného období nebo těžší postižení je zaznamenáno jen v určitých ohraničených obdobích. Těžké postižení představuje výrazný odklon od normy ve všech aktivitách, postižení trvá po většinu sledovaného období. Zvlášť těžké postižení znamená takový odklon od normy, který dosáhl velmi výrazného stupně s dlouhodobým trváním.

Sledované období, rozhodné pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti, by mělo trvat zpravidla rok.

Podrobně mohou kapitolu 5 přílohy vyhlášky i s procenty snížení pracovní schopnosti nalézt zájemci zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-359?text=vyhl%C3%A1%C5%A1ka+o+posuzov%C3%A1n%C3%AD+invalidity

Homesharing aneb Dopřejte odpočinek rodinám dětí s autismem

Homesharing přináší do České republiky koncept fungující v zahraničí, který má odlehčit péči a dopřát tolik potřebný odpočinek rodinám dětí s těžšími formami autismu. V rámci projektu jsou „vyškoleny“ hostitelské rodiny, které si berou dítě/osobu s autismem občas na návštěvu, tráví s ním čas a ulehčí tím rodině, kde osoba s PAS žije. Na odborné metodice průběžně pracuje spolek Děti úplňku, který trend v péči do ČR přinesl. Tato služba nijak nesouvisí s profesionálními sociálními službami – je zcela mimo jejich rámec, je spíše komunitního rázu.

Bližší informace o tomto prospěšném projektu spolku Děti úplňku, videa a další zajímavé materiály naleznete ZDE: https://www.homesharing.cz/

Zajímavé tipy na knihy, film, články…

Tipy na zajímavé knihy:

A proto skáču. Autor: Naoki Higašida

Mladý spisovatel, básník a bloger z Japonska trpí tak silnou formou autismu, že nedokáže mluvit. Jeho vidění světa je však neuvěřitelně bohaté, citlivé a inteligentní. Dokázal to v bestselleru A proto skáču, který ve svých třinácti „sepsal“ za zcela mimořádných okolností. Metodou ukazování znaků na papírové matrici odpověděl na osmapadesát otázek, jež mu ostatní často kladou: Proč nemůžeš být chvíli v klidu? Proč se učíš nazpaměť jízdní řády? Co je nejhorší, když má člověk autismus?


Řvi potichu, brácho. Autorka: Ivona Březinová – kniha pro děti

Jeremiáš je jiný. Žije ve světě, který má svá přísná pravidla, ve světě, kde každý den v týdnu má jinou barvu a kde jsou krajíce chleba kulaté. Se světem, v němž žije maminka se sestrou, si příliš nerozumí, nevyzná se v něm. Ale nevadí mu to, má přece ten svůj. Ostatním sice občas připraví horkou chvilku, ale ani milující maminka, ani dvouvaječné dvojče na něj nedají dopustit. Hlavně aby jim Jeremyho nedali do ústavu, to by nepřežily. Autorka citlivě, ale s nezbytným nadhledem vypráví příběh autistického chlapce a jeho okolí, které se s jeho poruchou musí dennodenně vyrovnávat


Normálně jiní. Autorka: Tammy Robinsonová

Žádná rodina není ideální. Každá má svoje problémy. Devatenáctiletá Maddy dělí svůj život mezi práci ve fotolabu a péči o svou mladší autistickou sestru B, která vyžaduje celodenní péči. Stará se o ni společně s matkou a je smířená s tím, že už to tak bude napořád. Nemá čas na kamarády, na kluky, na věci, co ostatní v jejím věku běžně dělají. To poslední, na co myslí, je láska. Jenže jí to nevadí. Rodina je přece nejdůležitější… S tím by ovšem nesouhlasil devatenáctiletý Albert. Jediné, o čem sní, je odjet z domu, od otce, který ho nikdy nepochválí. Albert je podle něj jen břídil a flákač, který nikdy nic nedokáže. Pryč od bratra, který si libuje v urážkách všeho a všech. Jednoho dne se Maddy a Albert potkají a toto setkání jim změní pohled na vše.


Můj syn není Rain man. Autor: John Williams

„Chtěl bych, aby dostal šanci na pořádný život.“

John Williams cítil, že je něco jinak, že nejsou jako jiná dvojice otec a syn. Jejich svět byl prostě jiný, a ani oni, ani jejich rodina nevěděli proč. Dlouhou dobu jim dokonce i lékaři tvrdili, že je všechno v pořádku. Mýlili se. U Johnova syna byl až později diagnostikován autismus a spastická diplegie a teprve tehdy začaly přicházet odpovědi. Toto je příběh jednoho otce a jednoho syna, kteří se vzájemně učí žít své životy, příběh, kde nechybí radost, láska a touha být součástí společnosti.


O kolečko míň. Autor: Josef Schovanec

Schovancova kniha představuje autentický ponor do nitra člověka, který svůj handicap dokázal proměnit ve výhodu. Ve Francii vzbudilo jeho svědectví mimořádný ohlas – šlo o vůbec první vyprávění muže postiženého autismem, jenž nechal veřejnost nahlédnout do svého vnitřního světa. A podobné výlučné postavení má vydání knihy O kolečko míň i v českém prostředí. Autor, jenž sám ovládá deset jazyků, prokazuje nejen nebývalou stylistickou a myšlenkovou kultivovanost, ale též ohromující vzdělanost a sečtělost, a nabízí tak čtenářům strhující a napínavou výpravu do zákoutí lidské mysli.


Film:

Výjimeční (2019, Francie): 

https://www.csfd.cz/film/722585-vyjimecni/prehled/


Komiks:

Bezva komiks vysvětlující, jaké to je žít život s PAS navazující na Světový den porozumění autismu spolku Tady to mám rád. Bližší informace na: https://www.tadytomamrad.cz/

Zajímavý článek z webu psychologie.cz na téma rodičovství – osobní zpověď mámy s PAS:

https://psychologie.cz/autisticka-matka/


Autorka je manažerkou sociálních služeb v neziskové organizaci.