Většina Čechů má nadváhu nebo je obézních. Jen do pěti procent z těch, kteří to potřebují, se ale odhodlá k bariatrickému zákroku, který jim pomůže se nadbytečných kil zbavit. „Operace je ale jen jednou z mnoha možností. Lékaři dnes mohou pacientům nabídnout také léčbu pomocí medikamentů,“ připomíná prof. Martin Fried, přednosta pražské OB kliniky a místopředseda České obezitologické společnosti. 

Zbigniew Czendlik patří k nejznámějším tuzemským duchovním. Z řady vybočuje nejen svým roztomilým přízvukem, ale především nekonvenčními postoji a humorem. I v jeho lanškrounském působišti se s každým dává vesele do řeči a v chladném dopoledni si k našemu rozhovoru pro zahřátí objedná gin s tonikem. Při svých odpovědích však často zvážní.

Až na misích s Lékaři bez hranic zjistila dětská zdravotní sestra Jitka Kosíková, že psaní je pro ni ventil. Své poznámky nedávno přetavila do knihy Břehy nejsou na dohled. Její zápisky z mise ve Středozemním moři a postřehy z každodenní péče o pacienty v paliativní péči rozhodně stojí za pozornost. Stejně jako její profesní život, aktuálně naplněný rozjezdem hospice v Poličce. 

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přicházeli odevzdat svůj hlas i lidé nevidomí nebo s těžkým postižením zraku. Jak se v jejich případě daří naplnit základní principy demokratických voleb, tedy že volba musí být tajná a provedená přímo dotyčným člověkem?

Sportovní klub vozíčkářů Praha si připomíná třicet let od svého vzniku, mimo jiné skrze putovní fotografickou výstavu. Jde o příběh rozvoje nejen jedné organizace, ale tuzemského sportu lidí s postižením obecně. Jeho součástí je i současná předsedkyně SKV Michaela Krunclová a její předchůdce Bohuslav Hůlka.

Otevřenost, komunikace, naděje, aktivita, to jsou slova kterými se charakterizuje zapsaný ústav Otevřená OKNA v Jindřichově Hradci. Pohled do nich je příjemný a pestrý stejně jako zdejší služby pro lidi s kombinovaným postižením.

Slovo tábor evokuje polní podmínky. Podle Jana Hatáka to do určité míry platí i pro život na vozíku ve stejnojmenném městě, kde od dětství bydlí. Po svém rodišti nás provedl v dalším díle našeho seriálu o bezbariérovosti českých měst.

Pražskou mikrobusovou dopravu pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace budou od příštího roku provozovat dvě nové společnosti. Když se objevila informace, že hlavní město Praha přistoupí k tomuto kroku, zavládly mezi některými uživateli obavy. Služby však budou nejen stoprocentně zachovány, ale měly by se ještě zlepšit.