Časopis Můžeš znovu v papírové formě! Právě vychází první letošní vydání a vy si v něm můžete přečíst například:

– Sledujme hlavně kvalitu života, vyzývá v rozhovoru o budoucnosti sociálních služeb prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký. Vrací se také ke zkušenostem získaným během pandemie covidu.

– „Už navždy si budu pamatovat, co je za dobrou kávou práce,“ hodnotí náš redaktor Radek Musílek den strávený v TA KAVÁRNĚ, tréninkovém pracoviš-ti pro lidi s postižením. Reportáž hledejte na str. 24

– Úraz páteře je životní zvrat, se kterým není snadné se vyrovnat. Pomocnou ruku v takové situaci podávají peer mentoři z České asociace paraplegiků (CZEPA) – lidé, kteří prožili totéž a nyní předávají své zkušenosti.

– „Víš, že nemáš ruku?,“ zeptal se jednou chlapeček malé Terezky Hojdekro-vé. Ta se však tímto faktem nikdy nenechala zastavit. Mladá sebevědomá žena dnes studuje a závodí v parkuru. Pokročilou bionickou protézu ji vyrábí specialisté z firmy Otto Bock a s jejím pořízením můžete pomoci i vy.

– Další inspirativní příběhy těch, kteří se postavili svému zdravotnímu postiže-ní, najdete v rubrice Život. Přečíst si tam můžete i o speciálním elektrickém vozíku, který umí zdolat schody či o úspěchu českého antidekubitního se-dáku z 3D tiskárny.

To i mnohé další v časopise pro ty, kteří se nevzdávají.

Dita Horochovská (34) má v důsledku nezhoubného nádoru na míše ochrnuté všechny končetiny. Ještě na střední škole se dostala k českému systému ovládání počítače hlasem, který se jako první naučila v praxi používat. Hned po studiích začala své znalosti předávat dalším lidem s postižením. Letos za svou práci obdržela Cenu Olgy Havlové.

V posledních třech dekádách se na mnoha místech naší země staly oblíbeným nástrojem integrace a uplatnění lidí s postižením kavárny. Jednu takovou jsme navštívili a vyzkoušeli si její fungování doslova na vlastní kůži. Tréninková TA KAVÁRNA na pražském Vyšehradě funguje už bezmála patnáct let a úspěšně připravuje kavárníky s handicapem na budoucí pracovní uplatnění. Jak se mezi nimi dařilo našemu redaktorovi?

Držitelem ceny Františka Kriegla udělované Nadací Charty 77 se v květnu stal Daniel Hůle z Člověka v tísni. Dlouhodobě se věnuje problematice zadlužování značné části občanů České republiky, zejména pak oblasti exekučního a vymahačského byznysu. Se svým týmem dokázal zviditelnit neutěšenou situaci a přispěl k tomu, aby politická reprezentace učinila některá odpovědná opatření. Podle jeho slov je však stále na čem pracovat.

Českobudějovické Centrum Bazalka ulehčuje už dvacet let rodinám, které se starají o děti s postižením. I když nejsou podobná zařízení obvykle na titulních stranách novin, pandemie koronaviru jasně ukázala, že se bez nich jen tak neobejdeme.

S prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiřím Horeckým o sociálních službách po pandemii, mezerách v individuálním přístupu i nových pohledech na péči. 

Osoby s invaliditou III. stupně a slevy na jízdném, zvýšení životního a existenčního minima od července 2022 a nová pravidla pro výplatu humanitární dávky a solidárního příspěvku.

Lidé s mentálním postižením a ekologie, petice požadující práva pro osoby se zdravotním postižením v celé EU a příspěvek na telefon a jeho souvislost s průkazem mimořádných výhod