Seminář „Bezbariérová a dostupná doprava v kraji“ pořádaný NRZP Brno, vyprodaný „Kurz negativního myšlení“ integrovaného souboru v divadle Barka a týdny pro duševní zdraví, letos od 10. září do 10.října.

Usmívá se, pěkně upravená, s kytkou ve vlasech, jak jsme ji mohli vidět ve Stardance. Prožívá každý den, každý okamžik. Nevyléčitelná nemoc ji naučila, jak žít přítomným okamžikem. V jejím těle je stejná nemoc, na niž zemřel její otec, když jí bylo jedenáct. Nina Křehotová napsala o tom všem knihu Psáno za jízdy, plnou otevřených intimních výpovědí, zajímavých postřehů a úvah, jak se jí v průběhu let honily hlavou.

Pražskou mikrobusovou dopravu pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace budou od příštího roku provozovat dvě nové společnosti. Když se objevila informace, že hlavní město Praha přistoupí k tomuto kroku, zavládly mezi některými uživateli obavy. Služby však budou nejen stoprocentně zachovány, ale měly by se ještě zlepšit.

Ohlédnutí za paralympiádou v Tokiu a celkové výsledky, pravidla pro pohyb vozíků, e-koloběžek se sedátkem a dalších pomůcek a slavnostní otevření Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky.

Novinky z legislativy, svět sociálních služeb i aktuální dění v občanské společnosti. Vždy pravidelně na konci týdne.

Pečovatelská služba je jedním ze základních předpokladů, aby senioři a lidé závislí na pomoci mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Poptávka však v ČR ročně výrazně překračuje dostupné kapacity, chybějí stovky tisíc potřebných hodin pomoci. Na vině jsou finance i nedostatek personálu.

Charitativní virtuální závod Roztoč kola pro Fenix, Testování bez bariér – projekt pomoci lidem se sluchovým postižením, rozšíření homesharingu k dalším rodinám a je předčasný starobní důchod výhodný?

Novinky z legislativy, svět sociálních služeb i aktuální dění v občanské společnosti. Vždy pravidelně na konci týdne.

Z šestice plavců, kteří se v těchto dnech účastní Letních paralympijských her Tokiu, jich pět vyrostlo v programu KONTAKTU bB, dnes ČESKÉHO PARA PLAVÁNÍ. Každý rok pořádá tato organizace třítýdenní plavecký kemp ve Strakonicích, zaměřený především na práci s mládeží s postižením. Jaké to letos bylo? A komu budeme držet palce na příští paralympiádě?