Ve třinácti letech přišla Jitka v důsledku nádorového onemocnění o pravou ruku nad loktem. Přehodnotila životní plány, vyrovnala se s handicapem, vystudovala a našla si životního partnera. Dlouhodobé přetěžování levé ruky si však začalo vybírat daň, a tak před dvěma lety získala díky Kontu Bariéry bionickou protézu. 

Projekt Sexualita bez bariér a mapování sexuálního násilí, nový Dům pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi, nová odlehčovací služba pro rodiny s PAS+ členem v Grébovce a výzkum o možnostech telemedicíny pro onkologické pacienty.

Kulturně komunitní centrum Art se snaží vytvářet podmínky pro přirozené setkávání lidí, kteří by se jinak třeba vůbec nesetkali, a přitom si mají co říci. Program zde vytvářejí pro seniory, ale také pro osoby s psychiatrickou zkušeností, osoby s mentálním postižením a některé aktivity jsou otevřeny i širší veřejnosti. Malování je tu srozumitelnou komunikační řečí pro všechny.

Veřejný ochránce práv objevil nesrovnalosti v důchodech, přehled o změnách výplatních termínů důchodů v roce 2022 a nový webový zdroj informací pro pacienty s plicní fibrózou.

„Izolačka“ a „Krizové ošetřovné“ opět v legislativním procesu, Zdravotní klauni slaví 20 let, přihlášení pomocí eidentity.cz mění svůj název a
výzva pro osoby se sluchovým a kombinovaným postižením v tíživé situaci v souvislosti se situací na trhu s energiemi

Až na misích s Lékaři bez hranic zjistila dětská zdravotní sestra Jitka Kosíková, že psaní je pro ni ventil. Své poznámky nedávno přetavila do knihy Břehy nejsou na dohled. Její zápisky z mise ve Středozemním moři a postřehy z každodenní péče o pacienty v paliativní péči rozhodně stojí za pozornost. Stejně jako její profesní život, aktuálně naplněný rozjezdem hospice v Poličce. 

Každé dítě je pro své rodiče nejkrásnější, a to platí i tehdy, když přijde na svět s postižením nebo s vrozenou vývojovou vadou. Příběh manželů Elišky a Dalibora Staňkových z Homolí u Českých Budějovic, jejichž Beátka se narodila se vzácným Treacher Collinsovým syndromem, se v tom nijak neliší.