Prohlášení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:

Spolek přátel Konta Bariéry
Melantrichova 504/5
110 00 Praha 1
IČ: 62933833 

Spolek přátel Konta Bariéry (dále jen Spolek) je provozovatelem on-line magazínu Můžeš.

S osobními údaji pro Spolek nakládají tito zpracovatelé:

ECOMAIL.CZ, s.r.o.
Na Zderaze 1275/15 
Praha 2, 120 00 
IČO: 02762943

a

Nadace Charty 77
Melantrichova 504/5
IČ: 00417904 
110 00 Praha 1

Osobní údaje zpracovává Spolek v těchto kategoriích:

  1. Odběratelé newsletteru on-line magazínu Můžeš
  2. Respondenti článků on-line magazínu Můžeš
  3. Autoři a spolupracovníci redakce

Oddíl A: Odběratelé newsletteru on-line magazínu Můžeš

Jaká data o Vás získáváme?

Za účelem zasílání newsletteru od vás získáváme vaši e-mailovou adresu. Zpracovatelem údajů je společnost ECOMAIL.CZ, s.r.o. – provozovatel marketingové služby Ecomail.cz

Jakým způsobem jsou data využívána? 

Získávané kontaktní údaje zájemců o newsletter jsou využívána výhradně k rozesílání newsletteru, prostřednictvím marketingového partnera, zpracovatele údajů ECOMAIL.CZ, s.r.o.

Kdo má k Vašim datům přístup? 

K databázi e-mailových kontaktů zájemců o newsletter, které zpracovává společnost ECOMAIL.CZ, s.r.o, má výhradní přístup Spolek a to pomocí zabezpečeného on-line rozhraní, za účelem správy těchto dat.

Jak dlouho vaše data uchováváme? 

Údaje o zájemcích o newsletter uchováváme výhradně za účelem rozesílání newsletteru a to po dobu vyjádřenou vaším dobrovolným zájmem o přijímání tohoto newsletteru. Odebírání můžete kdykoliv zrušit pomocí volby „odhlásit odběr“, která je součástí každého newslettru. 

Oddíl B: Respondenti článků on-line magazínu Můžeš

Můžeš pracuje s osobními údaji respondentů svých reportáží, rozhovorů a dalšího obsahu na základě oprávněného zájmu, v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Provoz on-line magazínu Můžeš se dále řídí tímto kodexem:

  1. Redaktoři Můžeš vystupují v komunikaci s vámi vždy s jasným označením své příslušnosti – představením se do telefonu či v e-mailové komunikaci pomocí podpisu s označením své funkce, média (Můžeš)  a vydavatele (Spolek). Redaktoři i ostatní pracovníci redakce Můžeš používají v e-mailové komunikaci výhradně domény „muzes.cz“.
  2. Spolupracovníci redakce vystupují podle stejných pravidel jako redaktoři Můžeš. V telefonickém či e-mailovém kontaktu se identifikují jako spolupracovníci Můžeš pověření zpracováním daného materiálu. Spolupracovníci jsou povinni se identifikovat, nejsou však vázáni používáním e-mailové schránky s doménou „muzes.cz“ Jejich pověření lze ověřit u šéfredaktora. 
  3. Redaktoři i spolupracovníci Můžeš se při práci s informacemi řídí Etickým kodexem novináře, vydaným Syndikátem novinářů ČR, z.s., spolu se zvláštním přihlédnutím k etickým pravidlům v rámci převažujícího zaměření na osoby se zdravotním postižením. 
  4. Redaktoři i spolupracovníci Můžeš se zavázali dodržovat přiměřená bezpečnostní opatření při práci s osobními údaji, zejména dostatečné zabezpečení elektronických prostředků, na kterých jsou informace zpracovávány.
  5. Aktualizace obsahu jednotlivých materiálů končí uzávěrkou odevzdání podkladů k publikaci na webových stránkách www.muzes.cz
  6. Redaktoři jsou oprávněni, s vaším souhlasem a na základě vašeho zájmu, předat vaše kontaktní údaje pověřenému pracovníkovi Spolku a to za účelem zřízení odběru newsletteru či vyplacení honoráře. Tyto údaje jsou využívány pouze pro zmiňované účely:
  7. Kontaktní e-mail pro zasílání newsletteru je předáván zpracovateli údajů, společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o.
  8. Údaje nezbytné pro vyplacení autorského honoráře jsou předávány zpracovateli – účetnímu oddělení Nadace Charty 77, která pro Spolek zajišťuje ekonomické služby. 

Více informací o nakládání s těmito údaji najdete v oddílu A a C Prohlášení o zpracování osobních údajů.

Oddíl C: Autoři a spolupracovníci redakce

Jaká data o Vás získáváme?

  1. Spolek může získávat údaje (jméno a příjmení, adresu, kontaktní telefon, e-mail, číslo účtu) autorů či respondentů reportáží, rozhovorů a dalšího obsahu on-line magazínu Můžeš. Tato data jsou získávána se souhlasem respondentů či autorů a to za účelem zřízení odběru newsletteru či vyplacení autorského honoráře.

Jak způsobem jsou data využívána?

  1. Kontaktní údaje získané se souhlasem respondentů či autorů v rámci činnosti on-line magazínu Můžeš jsou využívána následujícím způsobem:
  2. Zasílání newsletteru viz Oddíl A.
  3. Vyplácení honoráře: kontaktní údaje a číslo účtu jsou předány zpracovateli –  účetnímu oddělení Nadace Charty 77, která poskytuje Spolku účetní služby. 

Kdo má k Vašim datům přístup? 

  1. K datům o vyplácených honorářích má přístup správce a zpracovatel (Nadace Charty 77)
  2. Databáze odběratelů newsletteru viz Oddíl A. 

Jak dlouho vaše data uchováváme? 

  1. Údaje o zájemcích o zasílání newsletteru viz Oddíl A.
  2. Kontaktní údaje a číslo účtu pro výplatu autorského honoráře jsou předány zpracovateli –  účetnímu oddělení Nadace Charty 77, které poskytuje Spolku účetní služby. Nadace Charty 77 uchovává údaje po dobu nezbytnou k vyplácení honoráře v souladu s platnými právními předpisy.

Vaše další práva

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. 

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetové stránce správce.

Datum poslední aktualizace: 6.12.2020