Páteční výběr #24

  • Veřejný ochránce práv objevil nesrovnalosti v důchodech
  • Změny výplatních termínů důchodů v roce 2022
  • Nový webový zdroj informací pro pacienty s plicní fibrózou

Veřejný ochránce práv objevil nesrovnalosti v důchodech a stěžovatelé uspěli

Na ombudsmana se obrátili stěžovatelé, kterým se zdálo, že je výše jejich důchodu nedostatečná a není vypočten správným způsobem. Oba dostali po šetření ombudsmana vyšší důchod i doplatek za neprávem odepřené dávky. V prvním případu ženě přednostně započetli dobu zaměstnání v Kazachstánu místo doby, kdy pečovala o malé dítě. Ve druhém případu byl muži zvýšen invalidní důchod, až když si vyřizoval starobní důchod.

Všichni lidé, kteří se domnívají, že mají nesprávně vypočtený důchod nebo že jim byl důchod neprávem odepřen, se mohou se svým podnětem kdykoliv obrátit na ombudsmana. Ombudsman prošetřuje nejen vnitrostátní důchody, ale rovněž důchody s cizím prvkem. Pokud stěžovateli nemůže pomoci svým zásahem, vždy mu vysvětlí, jaká je jeho situace, a navrhne mu, jaké kroky může podniknout k jejímu řešení. Pomoc ombudsmana je zdarma a zabývá se každým případem, který obdrží.

Jednotlivé příklady a řešení naleznete na webu https://www.ochrance.cz/aktualne/ombudsman_objevil_nesrovnalosti_v_duchodech_stezovatelu_dostali_tak_vyssi_duchod_i_doplatek/

Změny výplatních termínů důchodů v roce 2022

Stejně jako každý rok i v roce 2022 státní svátky mírně posunou termíny výplaty důchodů. Přelom roku a přidělení finančních prostředků pro výplatu důchodů v roce 2022 ovlivní posun lednových splatností bezhotovostní výplaty důchodů. V průběhu příštího roku se splatnost výplat posune celkem šestkrát.

Vánoční svátky posunou termín výplaty starobních, invalidních a pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích) důchodů. Důchody, které mají být vyplaceny na Štědrý den, tedy v pátek 24. 12. 2021, budou vyplaceny již ve čtvrtek 23. 12. 2021. Klienti České správy sociálního zabezpečení, kteří dostávají výplatu důchodu bezhotovostně na své účty vždy 2. a 4. den v měsíci, budou mít lednovou výplatu připsanou na svých účtech dne 4. ledna 2022 (ve výjimečných případech až následující pracovní den, tj. dne 5. ledna 2021). Klienti, kteří dostávají důchody na účet vždy 6. den v měsíci, již obdrží lednovou splátku v řádném termínu. 

Bližší informace a další změněné termíny v tabulce ZDE: https://www.cssz.cz/web/cz/-/zmeny-vyplatnich-terminu-duchodu-v-roce-2022

Nový webový zdroj informací pro pacienty s plicní fibrózou

V listopadu 2021 byl pod záštitou společnosti Boehringer Ingelheim spuštěn nový web www.zivotsplicnifibrozou.cz, který soustřeďuje široké spektrum potřebných informací pro pacienty, u nichž došlo k rozvoji plicní fibrózy.

Stránky jsou určeny jak laické veřejnosti, tedy pacientům, tak i jejich blízkým pečujícím osobám. Pro návštěvníky portálu www.zivotsplicnifibrozou.cz budou kromě obecných informací o plicní fibróze připraveny rady, jak se s onemocněním vypořádat a jak si zachovat aktivní život. Pacienti, kterým bylo onemocnění teprve diagnostikováno, se s novou situací mohou obeznámit i prostřednictvím videopříběhů již léčených pacientů. Zajímavé tipy zde najdou i pečující osoby: mimo jiné to, co dělat, když je u blízké osoby diagnostikována plicní fibróza nebo když se příznaky nemoci změní či zhorší.

Autorka je manažerkou sociálních služeb v neziskové organizaci.