Páteční výběr #22

  • Bodový postih za neoprávněné parkování na vyhrazených místech a neoprávněné použití průkazu OZP
  • Valorizace důchodů od 1.1.2022
  • Vystavování potvrzení o nařízení karantény pro účely nemocenského pojištění

Bodový postih za neoprávněné parkování na vyhrazených místech či neoprávněné použití průkazu pro OZP

Od 1.1.2022 bude novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nově postihováno neoprávněné parkování na vyhrazených místech pro vozidla označená parkovacím průkazem osoby se zdravotním postižením a neoprávnění použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání či jízdě. Postih je stanoven na 2 body.

Na opakované zneužívání parkovacích míst a parkovacích průkazů opakovaně a dlouhodobě upozorňovala Česká asociace paraplegiků, s její pomocí se podařilo novelu v legislativním procesu prosadit.

Valorizace důchodů od 1.1.2022

Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody se podle zákonné valorizace od 1. ledna 2022 automaticky zvýší v průměru o 805 Kč. 

Valorizace důchodů se provádí podle nařízení vlády č. 356/2021 Sb. a § 67c zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, takto:

  1. základní výměry důchodů o 350 Kč na 3 900 Kč měsíčně,
  2. procentní výměry všech druhů důchodů o 1,3 % jejich výše,
  3. procentní výměry všech druhů důchodů o dodatečnou částku 300 Kč (resp. o dílčí částku). V případě souběhu nároku na výplatu více důchodů tato částka náleží pouze jednou.

Bližší informace i příklady zvýšení naleznete zde: Důchody v příštím roce porostou. Zjistěte, jak se vám zvýší důchod – Důchody v příštím roce porostou. Zjistěte, jak se vám zvýší důchod – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Vystavování potvrzení o nařízení karantény pro účely nemocenského pojištění

V současné složité situaci, kdy je často v rámci trasování nařízena karanténa se jistě mohou hodit informace zveřejněné Českou správou sociálního zabezpečení:

V případě nařízení karantény krajskou hygienickou stanicí (KHS) osobě, která je účastna nemocenského pojištění (zaměstnanec či OSVČ), je KHS povinna vystavit Potvrzení o nařízení karantény pro účely výplaty náhrady mzdy a nemocenského. Hlášení o karanténě krajské hygienické stanice zasílají OSSZ prostřednictvím eNeschopenky, kdy informace o nařízení karantény jsou zaměstnavatelům dostupné způsobem, na který jsou zvyklí.

V souvislosti s vystavováním Potvrzení o nařízení karantény formou eNeschopenky krajskými hygienickými stanicemi byly mezi Ministerstvem zdravotnictví a zástupci praktických lékařů dohodnuty tyto postupy:

  1. Krajské hygienické stanice vystavují eNeschopenky v případech karantén, které nařizují z důvodu kontaktu s pozitivně testovanou osobou na covid-19. Tyto eNeschopenky rovněž ukončují (s výjimkou uvedenou ve druhém bodě).
  2. Pokud je pojištěnec v karanténě nařízené KHS a z důvodu jeho onemocnění přebírá péči o něj jeho praktický lékař, převezme si tento lékař i eNeschopenku vystavenou KHS a bude zasílat další hlášení související s touto eNeschopenkou (hlášení o změně diagnózy, trvání, skončení dočasné pracovní neschopnosti). KHS v tomto případě eNeschopenku neukončuje.

Autorka je manažerkou sociálních služeb v neziskové organizaci.