Páteční výběr #25

  • Projekt Sexualita bez bariér a mapování sexuálního násilí
  • Nový Dům pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi
  • Nová odlehčovací služba pro rodiny s PAS+ členem v Grébovce
  • Stojí onkologičtí pacienti o telemedicínu?

Projekt Sexualita bez bariér a mapování sexuálního násilí

Freya – vzdělávání a poradenství – otevírá v rámci projektu Sexualita bez bariér téma sexuálního násilí mezi lidmi s tělesným postižením. Projekt je podpořen Magistrátem hl. města Prahy a je realizován formou fokusních skupin. 

Ukazuje se, že lidé často nevědí, jak v této oblasti postupovat a na koho se obrátit o pomoc, a nemají informace, zda organizace, které téma sexuálního násilí řeší, jsou bezbariérové.

Výstupy z fokusních skupin budou brzy zveřejněny. Kontakty | Freya – KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Nový Dům pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi

V Mladé Boleslavi byl minulý týden s podporou Středočeského kraje otevřen Dům pro osoby s nízkofunkčním autismem. Zařízení bude sloužit lidem s PAS+, kteří mají projevy tzv. chování náročného na péči. Bude také zajišťovat péči osobám, které náhle přijdou o pečující osobu (úraz, hospitalizace).

Více: https://www.facebook.com/KrajskyUradStredoceskehoKraje/posts/4946392998730991

Nová odlehčovací služba pro rodiny s PAS+ členem v Grébovce

Tento týden byla otevřena nová odlehčovací služba v Grébovce v ambulantním režimu, během jara by měla být rozšířena o pobytovou službu. Vznik nové služby byl podpořen Magistrátem hl. m. Prahy, MČ Praha 10 a organizací Péče bez překážek. Provozovatelem služby je DC Paprsek. Odlehčovací služba v Grébovce je určená dětem s postižením ve věku 3–18 let z Prahy. Zájemci o službu mohou kontaktovat koordinátorku služby Barboru Benešovou, barbora.benesova@dcpaprsek.org 

Více: https://www.facebook.com/PeceBezPrekazek/posts/5266636663369528

Stojí onkologičtí pacienti o telemedicínu?

Hlas onkologických pacientů, z. s., uskutečnil dotazníkové šetření mezi onkologickými pacienty mapující jejich postoje k využívání telemedicíny, tedy přenosu lékařských informací a poskytování zdravotních služeb na dálku prostřednictvím komunikačních technologií. Sociologická analýza výsledků ukazuje, že je stále prostor pro edukaci vedoucí k využití všech výhod poskytování dálkové péče. Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí online dotazníku, který vyplnilo 216 onkologických pacientů v listopadu 2021.

Využití moderních komunikačních technologií v péči o onkologické pacienty může mít mnohé přínosy, ale také nevýhody; výsledky dotazníkového šetření lze nalézt ZDE:

Napsali o nás | Hlas onkologických pacientů (hlaspacientu.cz)

Autorka je manažerkou sociálních služeb v neziskové organizaci.