Páteční výběr #7

  • Konec kojeneckých ústavů
  • Prodloužení „otcovské“ v legislativním procesu
  • Mistrovství v ručním ovládání automobilů

Lidskost a děti mohou slavit vítězství aneb Konec kojeneckých ústavů

Zásluhou mnoha odborníků, jednotlivců i organizací bojujících za práva malých dětí konečně v prvním srpnovém týdnu poslanecká sněmovna po několikaletých tahanicích a odkladech schválila zákon, který v podstatě ruší kojeneckou ústavní péči pro nejmenší děti. Od roku 2025 již děti do tří let věku nebudou moci být umísťovány v těchto ústavních zařízeních. Zároveň sněmovna schválila také valorizaci odměn krátkodobým i dlouhodobým pěstounům. Doufejme nyní, že zákon již bez problémů projde také senátem a podepíše jej prezident. 

Naše země byla jedna z posledních, která dosud ignorovala jednoznačné výzkumy a názory odborníků, že malé děti si potřebují pro svůj zdravý rozvoj vytvářet ranou citovou vazbu, že potřebují mít jistotu, že někdo přijde, když budou plakat, že mají otevřenou náruč u někoho, na koho se mohou obrátit, kdo se nestřídá „na směny“ a kdo má na ně dostatek času, který si zaslouží a potřebují jej. Podle údajů organizace Dobrý start nyní každý rok skončí v ústavní péči na 1 450 dětí.

Kam děti vlastně půjdou, to je častá otázka k tomuto citlivému tématu. V ideálním případě budou mít možnost zůstat ve své biologické rodině, která bude díky intenzivní podpoře odborníků pro ně bezpečná. Případně o ně budou pečovat tzv. přechodní pěstouni a následně se mohou dostat do adoptivních či dlouhodobých pěstounských rodin, pokud ve své biologické rodině zůstat nemohou. Pro děti, kterým se z různých závažných důvodů (např. závažné zdravotní postižení) nepodaří najít náhradní rodinu, by pak měla vznikat malá komunitní pobytová centra či služby.

Závěrem si dovolím upozornit na jeden příklad skvělé praxe, který dokládá, že pokud je dobrá vůle, lze udělat pro děti „skoro“ vše:

https://www.facebook.com/zrodinydoletidal/videos/528710318306888

Prodloužení „otcovské“ v legislativním procesu

V senátu se nyní nachází k projednání novela zákona o nemocenském pojištění, která přináší veřejností prakticky nepovšimnutou pozitivní zprávu pro všechny novopečené otce. Týká se dávky tzv. otcovské poporodní péče. V současné době činí otcovská jeden týden a lze na ni zjednodušeně nastoupit v období šesti týdnů ode dne narození dítěte anebo ode dne převzetí dítěte do péče. Nově, pokud novelu schválí senát a podepíše prezident, by měla podpůrčí doba činit dva týdny. Zároveň se doba šesti týdnů, po kterou lze na otcovskou nastoupit, prodlouží o případnou hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů na straně matky či dítěte. 

Současně novela přináší také rozšíření práv pro rodiče stejného pohlaví, kteří žijí v registrovaném partnerství, u dávky ošetřovné

Pozměňovací návrh zákona skupiny poslanců a poslankyň byl opřen mimo jiné o směrnici EU o slaďování pracovního a rodinného života. 

Zajímavý komentář k tématu otcovské péče, třeba také na „plný úvazek“, okořeněný trochou předvolebního lobbingu z pera Silvie Lauder najdete na webové platformě Respektu: 

https://www.respekt.cz/komentare/pujde-cesky-tatinek-na-plny-uvazek

Pozvánka na Mistrovství v ručním ovládání automobilů

Dne 20.8. se bude ve Vysokém Mýtě konat již tradiční 35. Memoriál Jiřího Bergra aneb Mistrovství v ručním ovládání automobilů.

Přihlášku naleznete ke stažení na webu https://memorial-jiriho-bergra.webnode.cz/# a je vhodné zaslat ji e-mailem na memorial-jiriho-bergra@seznam.cz nejpozději do 15.8.2021.

Startovné činí 100,-Kč předem (v případě úhrady do 15.8.), případně 200,-Kč na místě.

Autorka je manažerkou sociálních služeb v neziskové organizaci.