Nevybíravé tornádo

Mezi lidmi, kterým nedávné tornádo na Moravě zasáhlo do života, je i vozíčkář a otec dvou dětí Petr. Ničivý vítr mu odnesl střechu domu, jenž byl těsně před dokončením. Konto Bariéry mu poskytne finanční pomoc, do níž se můžete zapojit i vy.

Text: Radek Musílek
Foto: Jan Šilpoch a archiv Petra Dočkala

Přírodní živly neznají morálku, a tak si nevybírají, na koho udeří. Kdyby tomu bylo jinak, muselo by se tornádo vyhnout domu Petra Dočkala (43) velkým obloukem. Jeho příběh totiž nemůže nechat lhostejným snad ani toho největšího cynika.

Bez veškerého patosu se nedá ubránit dojmu, že tady osud rozhodl vyzkoušet, co všechno může jeden člověk unést. Před dvanácti lety se Petrovi stal pracovní úraz. Ochrnul na dolní končetiny a stal se vozíčkářem-paraplegikem. V té době byly jeho synovi tři roky a dceři pouhé čtyři měsíce. O šest let později se u jejich maminky objevila rakovina. Petr Dočkal se tak musel začít starat i o svou partnerku, která však před čtyřmi roky svůj boj s nemocí bohužel prohrála. Zůstal tak na čas sám se svými dvěma potomky.

Petr Dočkal měl štěstí, jeho dům zůstal stát. I tak to byl při sčítání škod smutný pohled.

Co mě ještě čeká?

Když se před dvěma lety oženil s jinou ženou, rozhodli se pro stavbu domu v Moravské Nové Vsi. Bezbariérové obydlí na míru se už na konci tohoto léta mělo stát novým domovem pro ně a tři děti. Devastující bouře jim však udělala výraznou čáru přes rozpočet.

„Moravskou Novou Ves jsme si vybrali, protože odtud pocházela maminka mých dětí a kdysi jsme zde asi pět let žili. Když mi z obce volali, že tornádo zasáhlo i náš dům, ještě ten večer jsem se tam se synem rozjel. To, co jsme viděli, byla jedním slovem hrůza. Stavba, která byla těsně před dokončením, neměla střechu a všechno bylo promočené deštěm, takže i veškeré sádrokartonové stropy byly odsouzeny k likvidaci. Dva dny jsem probrečel a říkal si, co mě ještě může potkat? Zoufalé byly i děti, protože se bály, že jsme o dům úplně přišli. Utěšoval mě jen fakt, že jsme v osudovou chvíli byli naštěstí všichni v Brně, kde momentálně bydlíme v nájemním bytě,“ líčí Petr Dočkal se znatelným pohnutím.

Podle svých slov se v pohodě začal cítit až asi po třech týdnech. Do práce na nápravě škod se však s rodinou pustili prakticky okamžitě. „Já mohl maximálně zametat, takže to je hlavně na manželce a synovi. Se zakrytím střechy nám také hodně pomohla moje sestra se svými přáteli. Na dva dny se mi podařilo sehnat jednoho dobrovolníka z Brna, ale jinak to leží hlavně na rodině. Ani přes dvojí žádost nám zatím obec neposkytla žádné dobrovolníky, tak doufáme, že alespoň dorazí přislíbený odvoz odpadu. Vlažný přístup si vysvětluji hlavně tím, že dosud ještě nejsme oficiálně místními obyvateli. Navíc náš dům stojí tak trochu stranou a dosud neprošel kolaudací,“ popisuje situace Petr Dočkal.

Čas na dobré zprávy

Fakt, že dům ještě nebyl zkolaudovaný ani pojištěný, je dalším z přitěžujících faktorů celé situace. „Ocitli jsme se ve velkém finančním tlaku. Zbývaly nám nějaké peníze na dokončení stavby, tak ty teď investujeme do oprav. Zároveň musíme platit hypotéku a 13 tisíc za nájem bytu v Brně. Pokusím se požádat banku o odklad splátek a třeba časem bude moci nějak přispět i obec, ale spoléhat se na to nedá. Vůbec nedokážu odhadnout, do jaké ceny se opravy nakonec vyšplhají. Teď nám pomůže doslova cokoliv, o to víc jsme vděční a děkujeme Kontu Bariéry, že nám zatím jako jediné podalo pomocnou ruku,“ konstatuje muž, kterému nadace už v minulosti pomohla se zakoupením elektrického pohonu vozíku, takže se na ni s důvěrou obrátil i v této těžké chvíli.

Budeme na podzim bydlet?

Petr Dočkal s rodinou doufá, že do zimy se vše podaří vyřešit. Počasí prý zatím spolupracuje a jak sám říká, špatné zprávy už stačily, teď je čas na ty dobré. K nim lze aktivně přispět prostřednictvím sbírky Konta Bariéry, takže se dá udělat víc, než jen fandit a držet palce na dálku.

Živlu navzdory 

Všem handicapovaným spoluobčanům, seniorům  a organizacím, které těmto lidem poskytují sociální, rehabilitační a další služby, z obcí postižených tornádem, vichřicí, bouří či povodní nabízí Konto Bariéry okamžitou finanční pomoc.

Žadatelé se mohou hlásit na e-mailové adrese bozena.jirku@bariery.cz nebo napište na: Nadace Charty 77 / Konto Bariéry, Melantrichova 5, Praha 1. Můžete také volat na tel.: +420 224 214 452.

Potřebujeme Vaši stručnou žádost, kopii Vašeho průkazu ZTP/P nebo ZTP a případně stvrzení Vaší žádosti od obecního úřadu. Přispějeme rychle z našich vlastních zdrojů.