Páteční výběr #5

  • Stanoviska ochránce práv ke specifickým vzdělávacím potřebám
  • 70 tipů na bezbariérové výlety po ČR
  • Informativní důchodová aplikace ČSSZ
  • Zpráva o činnosti ČSSZ 2020

Stanoviska ochránce práv – zaměřeno na specifické vzdělávací potřeby

Kancelář veřejného ochránce práv vydala Sborník stanovisek ombudsmana z oblasti školství, který poslouží nejen vedení škol, pedagogickým pracovníkům či úředníkům, ale může pomoci i rodičům a studentům v orientaci v jejich právech a povinnostech.

Najdete zde např. stanoviska k tématu povinného očkování v rámci přijetí do mateřských škol a případy trvalých kontraindikací. V rámci základního školství pak celou kapitolu týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně podpůrných opatření či přístupu vodicích/asistenčních psů do výuky. Je zde zpracováno téma přijímání uchazečů se zdravotním postižením na střední školy, omlouvání absencí a specifika maturit žáků se zdravotním postižením. 

Celý sborník je dostupný ke stažení on-line na: www.ochrance.cz/vystupy/publikace/stanoviska/Sbornik_Skolstvi.pdf

70 tipů na bezbariérové výlety po ČR od CzechTourismu i na Vozejkmap.cz

Agentura CzechTourism zveřejnila sedmdesát tipů na bezbariérové výlety po celém Česku, na výběru spolupracovala se všemi kraji České republiky a nově také s Národním památkovým ústavem. Všechna místa jsou publikována na cestovatelském portálu kudyznudy.cz i v aplikaci vozejkmap.cz. 

Celý článek a odkaz na konkrétní místa naleznete na: www.czechtourism.cz/cs-CZ/Novinky/Archiv/2021/06/70-tipu-na-vylet-bez-barier-po-celem-Cesku

ČSSZ spustila Informativní důchodovou aplikaci

Informativní důchodová aplikace (IDA) je nová online služba ePortálu České správy sociálního zabezpečení, jejímž cílem má být poskytnout jasnou a srozumitelnou informaci ohledně evidovaného počtu let důchodového pojištění konkrétní osoby. Díky této službě jednoduše zjistíte, jaký je váš důchodový věk (u žen i s ohledem na počet vychovaných dětí) a jaký je případný počet let pojištění, který ještě musíte získat pro nárok na starobní důchod. Služba umožňuje i vložení vybraných náhradních dob pojištění či dob zaměstnání nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti, které ČSSZ dosud nemá ve své evidenci. Vložené doby jsou použity výhradně pro účely provedení vyhodnocení, do evidence ČSSZ se neukládají. Jak službu jednoduše použít, se dozvíte ve videu, které naleznete v části Více informací o službě, kde jsou uvedeny i další důležité FAQ.

Aplikace je dostupná na: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/informativni-duchodova-aplikace

Zpráva o činnosti ČSSZ 2020 – zaostřeno na posuzování LPS

Česká správa sociálního zabezpečení vydala Zprávu o činnosti za rok 2020, vybrat si z ní můžete např. data o posuzování zdravotního stavu Lékařskou posudkovou komisí, protože to se stále ukazuje jako Achillova pata celého systému. Kdo miluje koláčové grafy a porovnávání dat z uplynulých let s těmi stávajícími, rozhodně si přijde na své. Zpráva obsahuje i novinky v metodikách posuzování zdravotního stavu. Naleznete ji ke stažení zde: www.cssz.cz/web/cz/-/cssz-vydala-zpravu-o-cinnosti-za-rok-2020