Páteční výběr #4

  • Nedostupnost pečovatelské služby
  • Studio integrovaného tance hledá spolupracující organizace
  • Diskuze o znaleckém posuzování nemajetkové újmy

Nedostupnost pečovatelské služby a osobní asistence v ČR

V České republice chybějí stovky tisíc hodin pečovatelské služby, shodly se v tiskové zprávě Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, jež na jaře letošního roku společně realizovaly dvě dotazníková šetření, jejichž cílem bylo zjistit aktuální potřebu pečovatelské služby v ČR a důvody, proč je služba nedostupná. 

Expertní skupina v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy, kterou organizuje Česká asociace paraplegiků (CZEPA) v rámci svých pravidelných setkání došla k podobnému závěru ohledně (ne)dostupnosti služby osobní asistence na území ČR, a to především v menších městech a také v případě, že klienti vyžadují krátkodobé či např. noční asistence. Závěr je v tomto případě opřen o odborné zkušenosti sociálních a zdravotně-sociálních pracovníků celého spinálního systému a zkušenosti klientů jednotlivých sociálních služeb (především odborného sociálního poradenství zahrnujícího osoby s různým pohybovým postižením). 

Více o nedostupnosti pečovatelských služeb a konkrétní výsledky dotazníkových šetření v tiskové zprávě Asociace poskytovatelů sociálních služeb:

https://www.apsscr.cz/images/1624533731_tz-v-ceske-republice-chybi-stovky-tisic-hodin-pecovatelske-sluzby.pdf

Studio integrovaného tance Proty Boty hledá spolupracující organizace

Integrovaná taneční skupina spojuje tanečníky s handicapem a bez něj a nabízí představení do škol, školek, organizací, na akce či festivaly. Dále pak nabízí repertoár pro děti v představení SLON A MRAVENEC. Do nového projektu Pomáháme tancem hledá spolupracující organizace.

Cílem projektu je vytvářet pro děti s jakýmkoliv typem handicapu, onemocnění nebo znevýhodnění bezpečný prostor pro hru, učení, komunikaci, uvolnění, sebevyjádření a prožitek radosti. Skupina k dosažení cílů využívá terapeutický potenciál pohybu, tance a rytmu.

Bližší informace zde: https://www.protyboty.cz/aktuality/hledame-spolupracujici-organizace/

Diskuse o znaleckém posuzování nemajetkové újmy na zdraví

Veřejný ochránce práv zveřejnil na svých webových stránkách zprávu o šetření ve věci Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Zabýval se okolnostmi jejího vzniku a zejména aspekty nově vytvořeného znaleckého odvětví. Za jeho nejzávažnější problém považuje skutečnost, že bylo vytvořeno bez hlubší diskuse s lékaři a aniž by bylo jasné, co bude a může být náplní znalecké činnosti a k čemu se mohou znalci (lékaři) ve znaleckých posudcích vyjadřovat.

Výhrady ke znaleckému odvětví sdílí i stěžovatel, přednosta I. chirurgické kliniky LF UP a FN Olomouc, Dušan Klos. Na základě jeho podnětu ombudsman šetření zahájil. Stěžovatel upozorňuje, že lékaři mohou po absolvování kurzu k metodice působit jako znalci v celé šíři zdravotnických specializací. Ombudsman ve zprávě dále poukázal na etická dilemata spojená s tím, že se na vzniku metodiky a jejím dalším propagování a prosazování do praxe aktivně podíleli někteří soudci Nejvyššího soudu.

Ombudsman vítá, že Ministerstvo spravedlnosti uznalo problémy spojené se současným stavem znaleckého odvětví a posuzováním nemateriální újmy na zdraví jako takové a že odborná diskuse bude pokračovat přímo na půdě Ministerstva spravedlnosti. Ministryně Marie Benešová uspořádá 21. září na toto téma kulatý stůl.

Bližší informace zde: https://www.ochrance.cz/aktualne/diskuze_o_znaleckem_posuzovani_nemajetkove_ujmy_na_zdravi_bude_pokracovat_u_kulateho_stolu_na_ministerstvu_spravedlnosti/