Páteční výběr #1

Novinky z legislativy, svět sociálních služeb i aktuální dění v občanské společnosti. Vždy pravidelně na konci týdne.

Dnes o náhradním výživném a ocenění zaměstnavatelů přátelských k neformálně pečujícím.

Náhradní výživné aneb Nová šance pro rodiny neplatičů

Po dlouhých debatách a odkladech mohou konečně od 1. července 2021 rodiče, pěstouni či opatrovníci dětí požádat Úřad práce ČR o náhradní výživné. Jeho smyslem má být po přechodnou dobu finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy existuje rozsudek soudu o povinnosti hradit výživné, případně je soudem schválená dohoda o výživném, nicméně rodič svou vyživovací povinnost vůči dítěti či dětem neplní. Výživné neposílá vůbec, jen občas anebo ho platí v nižší částce.

Podmínky jsou však podle mého názoru nastavené velmi přísně a může trvat dlouho, než rodina pomoc od státu získá. Pro vznik nároku na náhradní výživné je totiž podmínkou, že rodič nebo jiná osoba, která o nezaopatřené dítě pečuje (opatrovník, pěstoun, případně samo nezaopatřené dítě, je-li zletilé), situaci aktivně řeší, což v praxi znamená, že již využili všech zákonných možností a pro vymožení dlužného výživného podali návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí. 

Náhradní výživné by pak mělo tvořit rozdíl mezi měsíční částkou výživného určeného v rozsudku soudu či schválené dohodě a výživným, které bylo v daném měsíci skutečně uhrazeno. Dávka se stanovuje na období čtyř měsíců a její maximální výše je pouze 3 000 Kč měsíčně. Poskytnutá suma zároveň vyjde z měsíčního průměru uloženého a skutečně uhrazeného výživného v tzv. rozhodném období. Důvodem „průměrování“ sumy je fakt, že povinná osoba může každý měsíc plnit svou vyživovací povinnost pouze částečně a zaslat dítěti vždy jinou částku. ÚP ČR může tuto dávku pro každé dítě vyplatit v součtu maximálně 24×. Celkovou výši vyplaceného náhradního výživného pak ÚP ČR bude následně po dlužníkovi vymáhat. 

Veškeré informace k náhradnímu výživnému jsou k dispozici na webu Úřadu práce ČR www.uradprace.cz/web/cz/nahradni-vyzivne

Cena Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím 2021

Nezisková organizace Byznys pro společnost ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci podpory Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost vyhlašují nultý ročník ceny pro soukromé i veřejné zaměstnavatele za přátelský přístup k zaměstnancům a zaměstnankyním, kteří se dlouhodobě starají o své nemocné blízké. 

Firmy se mohou přihlašovat či být nominovány do 15. července. Cílem ocenění Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím je motivace, podpora a veřejná prezentace odpovědných zaměstnavatelů, kteří se snaží pomáhat „svým lidem“ v náročné životní situaci. Vyhlašovatelé tak chtějí motivovat další zaměstnavatele, aby pomáhali svým zaměstnancům a zaměstnankyním skloubit práci s péčí o své blízké.

Bližší informace a možnost přihlásit se na: www.subscribepage.com/pecujicizamestnavatel2021

Autorka je manažerkou sociálních služeb v neziskové organizaci.