Páteční výběr #2

  • Mimořádná valorizace důchodů v roce 2022?
  • Nové prostory pro ParaCENTRUM Fénix v Brně
  • Dostupnost inovativních léků na vzácná onemocnění

Mimořádná valorizace důchodů od roku 2022?

Prvním čtením v Poslanecké sněmovně prošel návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který by měl přidat všem osobám pobírajícím důchod navíc 300 Kč nad rámec běžné zákonné valorizace. V průměru by se tedy měl průměrný důchod vyšplhat na zhruba 16 195 korun. Valorizaci důchodů bude po sněmovně projednávat také Senát a musí jej podepsat prezident. 

Podle posledních odhadů* by zákonná valorizace pro rok 2022 měla činit v průměru 458 Kč. Předpokládané průměrné zvýšení důchodů by tak mělo činit celkem 758 Kč.

zdroj: tisková zpráva MPSV

ParaCENTRUM Fenix v nových prostorách v Brně

Od 1. července 2021 jsou poskytovány zdravotně-sociální služby klientům ParaCENTRA Fenix na nové adrese v areálu Centra Kociánka v Brně. Organizace se přestěhovala ze svých původních prostor v blízkosti FN Brno na Netroufalkách. 

Na nové adrese Kociánka 93/2 naleznete fyzioterapii, ergoterapii, sociální rehabilitaci, osobní asistenci i fakultativní služby (viz mapku areálu). Administrativní sekce Fenixu (vedení, ekonomické oddělení ad.) a oficiální sídlo organizace naleznete v centru Brna na ulici Polní. 

V případě potřeby volejte novou recepci Fenixu na čísle 733 589 567, kde vás navedou také ohledně možnosti parkování v areálu Centra Kociánka.

Bližší informace na webu www.pcfenix.cz

Vzácná onemocnění a dostupnost inovativních léků

Česká televize odvysílala v červnu v rámci pořadu 90’ na ČT24 zajímavou diskusi o dostupnosti inovativních léků pro osoby s vzácnými onemocněními.

Hosty pořadu byli Anna Arellanesová, předsedkyně České asociace vzácných onemocnění; Pavel Dřevínek, předseda Ústavu mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol; David Šmehlík, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči; Kateřina Podrazilová, vedoucí lékové komise, Svaz zdravotních pojišťoven; Tomáš Doležal, farmakolog a farmakoekonom; Adam Vojtěch (nestr. za ANO), ministr zdravotnictví; či např. Ondřej Dostál (Piráti), expert strany pro zdravotnictví.

Záznam pořadu je dostupný na: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947-90-ct24/221411058130618/obsah/847798-vzacna-onemocneni-inovativni-leky