Novodobí maltézští rytíři bojují za dětský smích

Před stovkami let se maltézští rytíři starali o nemocné poutníky do Svaté země a zraněné účastníky křížových výprav. Nyní jejich pomyslní nástupci umožňují postiženým dětem překonat bariéry v přístupu ke vzdělání a seniorům pomáhají zvítězit v boji se samotou. Českobudějovická obecně prospěšná společnost Česká maltézská pomoc Suverénního řádu Maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, zůstává totiž i v současnosti věrná slibu zakladatelů a pomáhá lidem v nouzi. Tvrdí to a dokazuje na denních příkladech i její ředitel Jan Rada (57), pro něhož je práce ve společnosti radostí i závazkem zároveň.   

Text: Radek Gális
Foto: Jan Šilpoch

Je páteční odpoledne po 13. hodině a před budějovickým stacionářem ARPIDA je rušno jako na autobusovém nádraží. Ze všech stran sem přijíždějí auta, hlavně devítimístné tranzity ozdobené červeným symbolem společnosti Česká maltézská pomoc (ČMP) České Budějovice. Děti nastupují, jsou na vozíku dotlačeny či v náručí přeneseny z jednoho auta do druhého, aby se ze speciálních škol dostali do svých domovů v budějovickém, krumlovském nebo prachatickém okrese. Tuhle službu již čtvrt století zajišťuje ČMP a pomáhá tak nejen dětem ke vzdělání, ale i jejich rodinám a rodičům, aby starosti s dopravou nenesli na bedrech jen oni. 

S láskou do vánic

„Dnes ráno byla cesta fajn,“ libuje si řidič Pavel Homr, který jezdí pro děti na Prachaticko a Netolicko. „Když ale v zimě napadne a mrzne, je cesta náročná, hlavně u Libína. Vyjíždím ráno v půl šesté, aby děti do půl osmé před Arpidou byly,“ říká, zvedá dítě z vozíku a usazuje ho. Podobné zkušenosti má i řidič František Hampejs, který pro ČMP pracuje šestým rokem. „Jezdím pro děti na Krumlovsko, třeba i do Zlaté Koruny,“ říká a přiznává, že i tam bývá v zimě náročná cesta. Jeho auto během pár minut polyká šest dětí, které se již těší na víkend. 

Rodina Tůmových ze Srubce využívá služeb České maltézské pomoci už takřka čtvrt století.

U rozvážení dětí domů odpoledne asistují někdy i rodiče, kteří už mají volno, a tak si pro ně přijedou. „Možnost dopravy rádi využijeme ráno, a po obědě tady už pro kluka můžu být,“ říká Eva Tůmová ze Srubce, která je ráda, že syn má dopravu do stacionáře pravidelně zajištěnou. „Patříme mezi inventáře ČMP, vždyť s nimi jezdíme už 24 let, kdy klukovi byly tři roky. Se službou a pomocí jsme moc spokojení, a když potřebujeme, vždy se domluvíme,“ říká vděčně.

Jestli někdo nezná důležitost služeb ČMP, mumraj u Arpidy mu napoví. „Tady se v tyhle časy odehrává finále naší služby doprovázení,“ říká ředitel ČMP Jan Rada. „Týká se hlavně těch, kteří chodí do speciálních škol, ať jde o děti s mentálním či pohybovým postižením, autisty, zrakově či sluchově hendikepované. Naši uživatelé jsou klienti všech postižení.“ 

Služba doprovázení je důležitá i pro rodiče. Získávají prostor pro normálnější život, aby mohli chodit na zkrácený úvazek do práce nebo se věnovat svým dalším dětem.

Služba slouží k doprovázení dětí do zařízení, které pro ně poskytuje nejlepší péči. Je ale důležitá i pro rodiče. „Získávají prostor pro normálnější život, aby mohli chodit na zkrácený úvazek do práce nebo se věnovat svým dalším dětem. Služba je sice určena pro děti, ale pomáhá celé rodině a pečujícím rodičům, kterým ulevuje od jejich často velmi náročné a složité situace. Náš klient: dítě, maminka, Pepíček nebo Mařenka, jsou pro mě pravdivým obrazem, že jeden našel druhého, který pomůže nést jeho kříž, nebo kdo pomůže rodičům, že se jejich dítě bude častěji smát. Tohle je přínosem a radostí naší práce,“ svěřuje se Jan Rada.  

Půl milionu kilometrů od Konta Bariéry

ČMP loni slavila 25. výročí činnosti. Hlavní náplní je činnost řízená v duchu řádu, což je ochrana víry každého člověka, a pomoc potřebným. Mají tři pracovní skupiny; jedna je plně profesionální a poskytuje sociální služby, konkrétně průvodcovské a předčitatelské. Poskytují i dobrovolnickou činnost, kam patří zdravotní a humanitární pomoc, nebo psychosociální pomoc a práci se seniory.

Díky službě doprovázení se děti s různým druhem hendikepu dostanou do svých škol v Českých Budějovicích celkem deseti trasami z několika jihočeských okresů.

Kdysi začínali s přepravou mezi městem Trhové Sviny a Českými Budějovicemi.  Tuhle službu poskytují od roku 1996, kdy vznikli jako obecně prospěšná společnost. „Jezdili jsme osobními auty na jediné trase do Arpidy, a vozili děti s pohybovým postižením. Postupně se naše služba rozvíjela i díky profesionalizaci. Když vyšel nový zákon č. 108 o sociálních službách, zaregistrovali jsme naše průvodcovské a předčitatelské služby. Za pomoci dotací od státu a Božího požehnání obsluhujeme dnes 10 tras v pěti okresech,“ vzpomíná Jan Rada.

 Konto Bariéry nám dlouhodobě vychází vstříc a poskytuje i další pomoc. Na starší auta, která jsme sehnali díky sponzorským prostředkům, dává peníze, abychom je upravili.

Nyní mají dvanáct aut a mnoho desítek klientů. První vůz pro svozovou službu koupili v roce 1997 ze sponzorských darů hraběnky Daisy Waldsteinové, Fra Karla knížete Paara a dalších. Postupně žádali o další granty, a jedním z prvních zakoupených byl i vůz od Konta Bariéry, se kterým dlouhodobě spolupracují. „Na tehdejší devítimístný mikrobus fiat jsme byli moc hrdí. Sloužil dlouho, najel půl milionu kilometrů. Druhé auto od Konta Bariéry jsme dostali před dvěma lety, kdy firma Globus slavila 20 let. Konto Bariéry nám dlouhodobě vychází vstříc a poskytuje i další pomoc. Na starší auta, která jsme sehnali díky sponzorským prostředkům, dává peníze, abychom je upravili,“ chválí vděčně Jan Rada.   

Být druhému nablízku

Kromě svozové služby má ČMP i dobrovolnické činnosti –  humanitární, zdravotnické i psychosociální služby, k nimž patří i adopce osamělých lidí. Vzdělávájí i vychovávají dobrovolníky, kteří docházejí za klienty a dělají jim společníky. „Službu nazýváme Adopce osamělých lidí, ale nezkoumáme, jestli jsou sami. Nás zajímá, jestli se člověk cítí osaměle, a máme dobrovolníky, kteří chtějí být někomu na blízku,“ říká Jan Rada. 

„Naší hlavní náplní je činnost řízená v duchu řádu, což je ochrana víry každého člověka a pomoc potřebným,“ říká Jan Rada, ředitel společnosti Česká maltézská pomoc v Českých Budějovicích.

Slova ředitele potvrzuje dobrovolnice Marcela Vacková ze Strakonic. „Maltézský řád jsem znala, protože u nás na Strakonicku se v historii hodně zasloužil o rozkvět regionu. Když jsem zjistila, že bych mohla i jeho prostřednictvím pomáhat a navštěvovat osamělé seniory, oslovila jsem kamarádky z kostela, které by se na službě se mnou mohly podílet, a zdravotnická a sociální zařízení, kde se o seniory starají. O naše návštěvy byl zájem, takže letos už je to 12 let, co za nimi docházím. Povídám si s nimi, společně si čteme nebo jdeme na procházku, do cukrárny či za kulturou. Naše vzájemná setkání jsou obohacující pro obě strany. Věnuji zdarma druhému volný čas a sympatie, a zase se od něj dozvím spoustu zajímavého, což mě obohacuje,“ uzavírá Marcela Vacková.        

Česká maltézská pomoc České Budějovice

Pomocná organizace Suverénního řádu maltézských rytířů, která se řídí základními dokumenty řádu: Obsequim pauperum – služba a pomoc nemocným a postiženým, uprchlíkům a všem lidem v nouzi a Tuitio fidei – ochrana víry každého člověka. Mezi hlavní cíle patří poskytování charitativní pomoci v oblasti zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární, zejména však v oblasti péče o děti s postižením. V kraji působí od roku 1996 a vykonává hlavně sociální službu „Průvodcovské a předčitatelské služby“. Více na www.cmpcb.cz

Kontakt:
Česká maltézská pomoc České Budějovice, o. p. s.
Na Sadech 2035/19, 370 01 České Budějovice
e-mail: cmpcb@cmpcb.cz, tel. a fax: 387 312 898, ředitel Jan Rada: 608969730