Aktuálně: Výplaty dávek a důchodů na účty vedené u Sberbank jsou pozastaveny

Podle informací z poloviny tohoto týdne jsou české pobočky Sberbank CZ uzavřeny a omezeny zůstávaly hotovostní a bezhotovostní platby. Z toho důvodu Česká správa sociálního zabezpečení i Úřad práce pozastavily výplaty dávek a důchodů na bankovní účty, vedené u této společnosti. Lidé, kteří dávky či důchody pobírají na účet vedený u této banky by měli požádat o změnu platby.

Dávky vyplácené prostřednictvím Úřadu práce 

  • příspěvek na péči, příspěvky pro osoby se zdravotním postižením (mobilita, příspěvek na zvláštní pomůcku) dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, podpora v nezaměstnanosti,…

Klienti banky se mohou obrátit na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR nebo vyplnit on-line formulář a změnit si tak způsob výplaty svých peněz. Možnostmi jsou zadat jiný účet, na který bude dávka vyplácena, případně zvolil výplatu poštovní poukázkou. Dávky nelze vyplácet v hotovosti.  Výjimkou je dávka mimořádné okamžité pomoci, kdy je možné v případě kritické situace poskytnout peníze hotově. Vzhledem k situaci by měl být celý systém přívětivější. 

Bližší informace ZDE: text (uradprace.cz)

Dávky a důchody vyplácené prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení

  • invalidní, starobní a pozůstalostní důchody, nemocenské, ošetřovné a peněžitá pomoc v těhotenství a mateřství

ČSSZ bude po přechodné období akceptovat žádosti o změnu účtu pro výplatu dávky  klientů Sberbank bez potvrzení banky o vlastnictví účtu s tím, že toto potvrzení bude doloženo dodatečně. Žádosti budou řešeny přednostně.

Změna z účtu Sberbank na výplatu v hotovosti

  • Online na ePortálu prostřednictvím tiskopisu Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet nebo;
  • osobně na OSSZ, kde ověří vaši identitu a skutečnost, že důchod byl dosud vyplácen na účet u Sberbank a žádost s vámi sepíší nebo;
  • vyplněný tiskopis z ePortálu zašlete poštou nebo e-mailem na OSSZ nebo;
  • formou vlastnoručně podepsaného dopisu (volná forma), ve kterém uvedete své rodné číslo a adresu, na niž si přejete hotovostní výplatu nadále zasílat a zašlete dopis poštou/e-mailem na OSSZ.

Změna účtu pro výplatu důchodu k jiné bance než Sberbank

Důležité: Žádost předaná na OSSZ nemusí v těchto případech být ověřena bankou. Následně originál žádosti již potvrzený bankou do 30 dnů zašlete na ústředí ČSSZ (Ústředí ČSSZ, odbor 43, Křížová 25, 225 08 Praha 5).

Autorka pracuje v neziskovém sektoru