Páteční výběr #50

  • Osoby s invaliditou III. stupně a slevy na jízdném
  • Zvýšení životního a existenčního minima od července 2022
  • Nová pravidla pro výplatu humanitární dávky a solidárního příspěvku

Osoby s invaliditou III. stupně a slevy na jízdném

Od 1. července 2022 začne platit pro osoby invalidní ve třetím stupni nová sleva. Ve vlacích ve druhé třídě a v linkové autobusové dopravě (mimo MHD) si budou moci kupovat jízdenky za 50 % z obyčejného jízdného. Stačí mít QR kód vydaný Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a při nákupu jízdenky vybrat nebo nahlásit příslušný tarif pro osoby invalidní ve třetím stupni. Podle ministra dopravy Martina Kupky se napravuje dluh minulé vlády, která slevy na jízdném zavedla bez této skupiny osob. Slevu může využít cestující, který se prokáže průkazem totožnosti a platným potvrzením s QR kódem. Ten dostane buď na pobočce OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení, Pražská správa sociálního zabezpečení, Městská správa sociálního zabezpečení Brno) nebo o něj může požádat elektronicky na ePortálu ČSSZ. Na úřad může jít i osoba zmocněná. Podrobnosti k vystavení QR kódu popisuje toto instruktážní video, informace k invaliditě a invalidním důchodům naleznete na webu ČSSZ:

Osoby invalidní ve třetím stupni mohou od července jezdit za polovinu běžného jízdného – Osoby invalidní ve třetím stupni mohou od července jezdit za polovinu běžného jízdného – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Zvýšení životního a existenčního minima od července 2022

Vláda rozhodla o mimořádném navýšení životního a existenčního minima o 8,8 procenta. Životní minimum pro jednotlivce bude od července dosahovat 4620 korun a existenční minimum 2980 korun. Od nových částek se budou odvíjet i dávky vyplácené v rámci pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory. Zvýší se zároveň počet rodin, které dosáhnou například na přídavek na dítě nebo porodné. Významnou roli životní a existenční minimum, které se zvýší letos už podruhé, hraje i u dávek pro osoby se zdravotním postižením nebo u exekucí. 

Životní a existenční minimum hraje roli celkem u osmi sociálních dávek. K navýšení částky dojde díky navýšení životního minima u dvou dávek, a to příspěvku při pěstounské péči a příspěvku na živobytí. U dalších dvou dávek dojde k navýšení limitu pro čerpání. To se týká mimořádné okamžité pomoci a příspěvku na zvláštní pomůcku. V případě porodného, přídavku na dítě, příspěvku na péči a doplatku na bydlení dojde k rozšíření okruhu osob.

Nynější a nové částky naleznete v tabulce v tiskové zprávě ZDE: 

Vláda zvýšila existenční a životní minimum. Od července dosáhne na pomoc státu více lidí (mpsv.cz)

Nová pravidla pro výplatu humanitární dávky a solidárního příspěvku

Podmínky pro výplatu humanitární dávky a příspěvku pro solidární domácnost se od července změní. Začne platit novela zákona lex Ukrajina, která náležitosti zpřísňuje. Na humanitární dávku nově nebudou mít nárok lidé, kterým bylo bezplatně poskytnuto ubytování včetně celodenní stravy a základních hygienických pomůcek. Novou výši příspěvku pro solidární domácnosti stanovila vláda dnešním nařízením. Bude se lišit podle toho, zda byl uprchlíkům poskytnut pokoj nebo třeba celý byt. Bližší informace ZDE:

Začnou platit nová pravidla pro výplatu humanitární dávky a solidárního příspěvku (mpsv.cz)

Autorka pracuje v neziskovém sektoru.