Páteční výběr #43

  • Nově vznikající projekt SANITKA PŘÁNÍ
  • Tísňová péče NADOSAH
  • Hospicová péče a adresář kontaktů
  • Rozdíly mezi zaměstnancem a OSVČ vůči ČSSZ

Nově vznikající projekt SANITKA PŘÁNÍ

Cílem neziskového projektu je umožnit imobilním pacientům jejich poslední přání a umožnit jim navštívit místo, které je pro ně důležité, ať už jde o koncert, Zoo nebo třeba rodné město. Sanitka přání přebírá fungující model od svých holandských kolegů a její tým se těší, jaká přání se podaří zrealizovat pro pacienty v České republice. Zapojit se může každý z nás, a to ať už se rozhodne přispět na aktivity sanitky přání, navštívit jejich stránky, nebo dát like či sdílení na sociálních sítích. 

Více informací na: https://www.sanitkaprani.cz/

Tísňová péče NADOSAH

Organizace ŽIVOT 90 nabízí seniorům ale také osobám se zdravotním postižením službu tísňové péče NADOSAH. Ta díky speciálnímu zařízení zajišťuje vzdálenou hlasovou komunikaci s dispečinkem a včasnou pomoc v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo např. pádu.

Více informací na: www.sluzbanadosah.cz

Další kontakty na poskytovatele tísňové péče lze najít v Registru poskytovatelů sociálních služeb ZDE: Registr poskytovatelů sociálních služeb – hledání poskytovatele sociální služby (mpsv.cz)

Hospicová péče a adresář kontaktů

Základním úkolem hospicové (paliativní) péče je zmírňovat bolest a utrpení pacientů trpících nevyléčitelnou nemocí, jejichž zdravotní stav již nedává žádnou naději na plné uzdravení.

Poskytuje pacientům účinnou pomoc tam, kde prostředky klasické medicíny selhávají a kde již nedostačují síly jejich blízkých poskytovat nemocnému kvalitní pomoc a péči. Hospicovou péči je třeba chápat především jako tlumení bolesti a zajištění takového okolního prostředí, aby pacient nestrádal ani fyzicky, ani psychicky, aby se i mezi zdravotníky v hospici cítil co nejvíce jako v domácím prostředí a aby nebyla snižována jeho lidská důstojnost.

Hospicová péče řeší nejen bolest a utrpení samotných pacientů, ale zároveň pomáhá jejich blízkým zvládat nadměrnou psychickou a fyzickou zátěž při intenzivní péči o svého blízkého.

Službu lze nalézt jako pobytovou ale i mobilní, která je poskytována v přirozeném prostředí klientů.

Kontakty na jednotlivé hospice naleznete např. ZDE: Adresář domácích a lůžkových hospiců v ČR (osobniasistence.cz)

Rozdíly mezi zaměstnancem a OSVČ vůči ČSSZ

Povinnost platit pojistné mají zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění, a osoby samostatně výdělečné činné. V obou případech ale neplatí stejné podmínky a ČSSZ nabízí ve své tiskové zprávě přehled rozdílů mezi povinnostmi zaměstnanců a OSVČ. 

Jako zaměstnanci máte povinnosti jednodušší, protože odpovědnost má vůči ČSSZ Váš zaměstnavatel. Zaměstnancům však ČSSZ nabízí celou řadu elektronických služeb, díky kterým si můžete zkontrolovat, zda zaměstnavatel splnil své povinnosti a k nemocenskému pojištění vás přihlásil či za vás odevzdal evidenční list důchodového pojištění, který je jedním ze zásadních dokladů pro výpočet důchodu. 

Pokud patříte mezi osoby samostatně výdělečně činné, k vašim hlavním povinnostem v rámci sociálního zabezpečení náleží placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v případě účasti na dobrovolném nemocenském pojištění OSVČ pak placení pojistného na nemocenské pojištění a podávání přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok. K dalším povinnostem OSVČ patří oznamování rozhodných skutečností. 

Více informací naleznete ZDE:  TZ_Rozdily v povinnostech mezi zamestnancem a OSVC vuci CSSZ.pdf

Autorka pracuje v neziskovém sektoru.