Páteční výběr #37

  • Mimořádná valorizace důchodů od června 2022
  • Škola chůze pro osoby s amputacemi a sdružení No foot No stress
  • Webinář „Pomoc lidem s hendikepem ve válečném konfliktu“
  • Humanitární dávka pro občany Ukrajiny ve webové aplikaci

Mimořádná valorizace důchodů od června 2022

Nařízením vlády se od červnové splátky všem vypláceným důchodům zvýší procentní výměra o 8,2 %. V průměru se tak důchod zvýší o 1 017 Kč. Důvodem mimořádné valorizace je vysoká inflace, která od loňského června přesáhla zákonem stanovených 5 %. Zvýšení se bude týkat téměř 3,5 mil. vyplácených důchodů a Česká správa sociálního zabezpečení jej provede automaticky, není potřeba o něj žádat. O zvýšení budou příjemci včas informováni oznámením, které bude rozesíláno již v období od poloviny března do poloviny dubna. 

Zvýšení se týká všech druhů důchodů. Každý důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny důchody jednotná a v rámci mimořádné valorizace se nezvyšuje. Procentní výměra se stanovuje individuálně a v souvislosti s mimořádnou valorizací se bude zvyšovat o 8,2 %. Tato výše náleží ode dne splatnosti červnové splátky důchodu. Navýšení procentní výměry o 8,2 % se týká i důchodů přiznaných v roce 2022 včetně těch, které budou přiznány v období po mimořádné valorizaci, tj. od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022. Toto zvýšení se týká i vyplácených příplatků k důchodu.

Škola chůze pro osoby s amputacemi a sdružení No foot No stress

Unikátní program Škola chůze pro lidi s amputacemi je v ČR unikátní. Je určen lidem s amputacemi a jeho náplní je nejen fyzioterapie a péče na nejvyšší úrovni, ale také propojení pacientů v rámci komunity, kde se mohou vzájemně podporovat spolupracovat a učit se přizpůsobit nové situaci.

Amputace dolní končetiny výrazně zasáhne do života pacienta nejen z hlediska fyzického, ale i psychického. 

Program Škola chůze dělá z Rehabilitační kliniky Malvazinky (RKM) cíl lidí po amputaci z celé České republiky. Důvodem je specializovaná péče a mnohaleté zkušenosti, díky kterým se tým kvalifikovaných fyzioterapeutů dokáže postarat o pacienty po fyzické stránce, ale také po té leckdy složitější, psychické.

Účastníci Školy chůze zpravidla denně rehabilitují po dobu tří až čtyř týdnů. Po absolvování této doby jsou obvykle schopni chůze bez opory. Zároveň se klienti učí, jak pečovat o pahýl, např. jak masírovat jizvu, pahýl nebo jak pečovat o záda a protahovat se tak, aby amputace nezatěžovala i jiné části těla. Samozřejmou součástí programu je nácvik manipulace s protézou a nácvik chůze v interiéru i exteriéru tak, aby byl pacientův návrat do běžného života co nejsnazší.

Osoby s amputacemi se sdružují v rámci organizace No Foot No Stress, cílem je předávat si snáze zkušenosti, motivovat se a sdílet postřehy ze života s handicapem.

Webinář „Pomoc lidem s hendikepem ve válečném konfliktu“

Webinář pořádá zdarma ve středu 30. března od 17 do 19 hodin Pacientský hub. Je určen všem laikům i odborníkům, kteří přijdou do kontaktu s uprchlíky s hendikepem – od dobrovolníků v centrech pomoci, přes sociální a humanitární pracovníky, zdravotnický personál, budoucí zaměstnavatele či podporovatele.

Dozvíte se mimo jiné: 

–        Co obnáší první psychická pomoc obecně a jak ji poskytnout v krizových situacích

–        Hendikepovaný člověk v kontextu krizí a katastrof

–        Obecné rady, jak přistupovat k člověku v krizi se zaměřením na jedince s hendikepem

–        Jaký je vhodný přístup k osobám se zrakovým, sluchovým, tělesným či mentálním postižením při mimořádných událostech

–        Praktické tipy

Webinářem provede Petra Helebrantová, ředitelka OZP Akademie. Další informace a registrace na Pomoc lidem s hendikepem ve válečném konfliktu | Pacientský hub (pacientskyhub.cz)

Humanitární dávka pro občany Ukrajiny ve webové aplikaci

Humanitární dávka je určená občanům Ukrajiny, kteří přišli do České republiky z důvodu válečného konfliktu.

Cizinci s dočasnou ochranou mohou čerpat finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč měsíčně, který má pomoci s úhradou základních životních potřeb.  Dávka bude poskytnuta všem, kteří získají speciální vízum dočasné ochrany. Nejrychlejší výplatu umožní účet vedený v české bance. Žádat lze prostřednictvím webové aplikace, která nabízí rozcestník v několika jazycích:

Humanitární dávka – Úřad práce ČR (mpsv.cz)

Zároveň se vláda rozhodla poskytovat tzv. „solidární příspěvek pro domácnosti“, a to ve výši tři tisíce korun měsíčně. Bude určen pro domácnosti, které ubytují ukrajinské státní příslušníky, kteří do ČR utekli před válkou. Příspěvek by měl být vyplácen ve výši 3 000 korun měsíčně na každého ubytovaného uprchlíka, zároveň ale nesmí přesáhnout 9 000 korun za měsíc na domácnost. Vláda také navýšila příspěvek na ubytování pro kraje.

Bližší informace ZDE: text (mpsv.cz)

Autorka pracuje v neziskovém sektoru