Páteční výběr #14

  • Podporované vzdělávání pro mladé lidi s psychickými obtížemi – dostuduj.fit
  • Tichá pošta – ekologická chráněná zásilková služba v Praze
  • Pozvánka na multioborovou konferenci CZEPA

Podporované vzdělávání pro mladé lidi s psychickými obtížemi – dostuduj.fit

Fokus Praha spustil na začátku nového školního roku 2021/2022 službu podporovaného vzdělávání s příznačným názvem – dostuduj.fit. Služba cílí na lidi starší 16 let, kteří žijí nebo studují v Praze a potýkají se s psychickými obtížemi nebo duševní nepohodou. Je ale určena také jejich rodičům, spolužákům či pedagogům, kteří pro ně hledají odbornou pomoc. 

„O vzniku služby podporovaného vzdělávání v Praze jsme uvažovali již před lety, kdy jsme viděli narůstající počet mladých lidí s různými psychickými obtížemi, kvůli kterým se potýkají se studiem a které jim komplikují možné budoucí uplatnění. Tento trend se bohužel ještě prohloubil v souvislosti s koronavirovou pandemií a navazujícími restrikcemi, kdy řada mladých lidí poprvé ve svém životě zažila krizi s nejasným výhledem na zlepšení. I proto jsme rádi, že se nám v roce 2021 podařilo získat finance z Evropského sociálního fondu a otevřít v rámci Fokusu Praha službu dostuduj.fit. Našim klientům nabízíme pomoc zorientovat se v nastalé životní situaci a možnost mluvit o vlastních pocitech a nesnázích včetně komunikace s rodinou, blízkými a školou. Zároveň nabízíme i ryze praktickou podporu při sestavení vlastních studijních priorit a povinností, možnost vytvořit ve spolupráci se školou individuální studijní plán, také edukaci rodiny a blízkých o duševním zdraví. Poskytujeme informace o možnostech podpory v oblasti duševního zdraví a případné propojení dalších služeb. Velký důraz klademe na spolupráci s okolím studenta, pedagogy a jeho rodinou. V rámci primární prevence v oblasti duševního zdraví pracujeme i na destigmatizaci,“ říká Nela Beranová, vedoucí týmu dostuduj.fit. 

Bližší informace naleznete ZDE: https://www.dostuduj.fit/

„Tichá pošta“ aneb Ekologická „chráněná“ zásilková služba v Praze

Organizace Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s. (TSCHP), otevírá nový zajímavý provoz.

TSCHP dlouhodobě zaměstnává lidi s hendikepem, převážně pak neslyšící, kterým poskytuje bezpečný a přátelský prostor na práci a usnadňuje tak jejich začlenění do většinové společnosti. Kromě kavárny, cukrárny, zpravodajství, výuky českého znakového jazyka a šicí dílny nabízí prostor k zaměstnání osobám s hendikepem nově jako kurýrům v provozu Tichá pošta.

Nejedná se o známou dětskou hru, ale o roznáškovou službu po Praze, která je finančně výhodná, rychlá a také ekologická. Kurýr Tiché pošty vyzvedne zásilku v místě A, odkud ji doručí ještě ten den nebo následující den dopoledne do místa B. Je důležité, aby zásilka nebyla příliš velká nebo těžká, protože kurýři převážejí balíčky a dopisy v MHD nebo chodí pěšky.

Po uveřejnění této novinky došlo k velkému zájmu Pražanů o službu na sociální síti Facebook a s tím také k velké podpoře nápadu ekologického doručování zboží s přidanou hodnotou dobrého pocitu z podpory lidí s hendikepem. Právě to je totiž cílem Tichého světa – chráněných pracovišť, nabízet práci těm, kteří mají ztížený pohyb na trhu práce. TSCHP zaměstnává baristy, cukráře, řidiče, kameramany i střihače. 

Bližší informace o službě naleznete ZDE: https://www.tichysvet.cz/aktuality/ticha-posta-je-tu

Pozvánka na multioborovou odbornou konferenci CZEPA

Česká asociace paraplegiků (CZEPA) pořádá již osmou Multioborovou odbornou konferenci CZEPA s názvem Léčba a rehabilitace spinálních pacientů před 30 lety a dnes.

Konference se uskuteční dne 5. listopadu 2021 v Chvalské stodole v Praze, v případě nepříznivé pandemické situace se uskuteční v on-line formě.

Cílem konference je upozornit na nové trendy v léčbě a rehabilitaci, na inovativní pomůcky i na problematiku v sociální oblasti. Program bude plný novinek, zčásti se ohlédneme do třicetileté minulosti činnosti CZEPA a spolupracujících institucí a organizací spinálního programu.

Můžete se těšit na:

  • více než 20 přednášejících odborníků – lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, sociálních pracovníků i zástupců neziskových organizací
  • účastníci obdrží certifikát o účasti podpořený profesními společnostmi (UNIFY ČR pro fyzioterapeuty, ČAE pro ergoterapeuty či ČAS pro zdravotní sestry a zdravotně-sociální pracovníky)
  • součástí konference je prezentace společností se zdravotnickými a kompenzačními pomůckami

Bližší informace, konkrétní program a registraci naleznete na webu https://konference.czepa.cz/. Na konferenci pak bude navazovat společenský večer FenkJuFest v LaFabrice.

Autorka je manažerkou sociálních služeb v neziskové organizaci.