Nový mimořádný příspěvek – Izolačka

MPSV připravilo a nechalo projít zrychleným legislativním procesem novou sociální dávku. Jedná se o mimořádný příspěvek v max. výši 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Hlavním účelem dávky je pomoci nešířit virus. Zaměstnanci se už podle vyjádření MPSV v případě karantény nebo onemocnění COVID-19 nemusí obávat podstatného poklesu svých příjmů.

Izolačka by měla platit zpětně od 1. března do (předpokládaného data) 30. dubna. Mimořádný příspěvek by se měl vztahovat na všechny zaměstnance, kterým bude nařízena karanténa nebo izolace z důvodu infekčního onemocnění (Covid-19 nebo jiné), a to po dobu prvních 14 kalendářních dní. Na příspěvek budou mít nárok i osoby činné na dohody konané mimo pracovní poměr,  pokud v rámci nich odvádí nemocenské pojištění.

Dávka se nevztahuje na zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace do 5 dnů po návratu ze zahraničí, s výjimkou návratu z pracovní či služební cesty.

Zaměstnanec o dávku nemusí žádat, měl by ji dostat automaticky. Musí jen zaměstnavateli ohlásit nařízenou karanténu nebo izolaci a samozřejmě mít od lékaře vystavenou eNeschopenku na karanténu či správnou diagnózu nemoci, ze které vyplývá izolace. Izolačku pak obdrží v následující výplatě. Dávka nebude podléhat exekuci, ani soudnímu výkonu rozhodnutí, a ani se nebude započítávat do započitatelného příjmu pro případné ostatní dávky.

MPSV připravilo kalkulačku pro výpočet náhrady mzdy s Izolačkou. Stáhnout si ji můžete na webu MPSV: www.mpsv.cz/web/cz/izolacka  

Autorka je manažerkou sociálních služeb v neziskové organizaci.