Doprava bude

Pražskou mikrobusovou dopravu pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace budou od příštího roku provozovat dvě nové společnosti. Když se objevila informace, že hlavní město Praha přistoupí k tomuto kroku, zavládly mezi některými uživateli obavy. Služby však budou nejen stoprocentně zachovány, ale měly by se ještě zlepšit.

Text: Radek Musílek
Foto: archiv autora

Dosavadní dopravci Societa, v. p. s., a Handicap-Transport, s. r. o., nebyli na jaře letošního roku vybráni ve veřejné soutěži o novou smlouvu. Proto budou fungovat jen do konce letošního roku, přepravu je u nich tedy možné objednávat za stávajících podmínek do 31. prosince 2021. Poté službu plynule převezmou Vega Tour, s. r. o., a Lutan, s. r. o., a to pod hlavičkou Bezba doprava. Název vzešel z téměř dvaceti návrhů, které na popud Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) zasílala veřejnost. Smlouva je s novými přepravci uzavřena na sedm let.

Podle Tomáše Prouska z odboru městské dopravy a oddělení koncepce městské dopravy koncoví uživatelé změnu pocítí především k lepšímu: „Bude obměněn a rozšířen vozový park. Dosud bylo v rámci dopravy na objednání provozováno 27 speciálně upravených vozidel. Nyní to bude 35, z nichž bude 25 mikrobusů pro přepravu 3–4 cestujících a 10 pro přepravu jednoho pasažéra na vozíku (elektrickém nebo mechanickém).“ Výraznou změnou také bude, že na co nejefektivnější využití mikrobusů bude nově dohlížet dispečink ROPID. Cílem je poskytnout kvalitnější služby a zkrátit čekací objednávkové časy. 

Vladimír Adamec, ředitel sales & transportation z Vega Tour slibuje k obnovenému vozovému parku i zkušené řidiče. Lidé z postižením se podle něj nemusejí o kvalitu služby obávat.

Kromě dosavadních telefonických objednávek bude nově možné objednávat tuto speciální přepravu i přes webovou stránku. Vznikne aplikace podobná jako při objednávání taxi. Přihlašovat se bude možné už od října/listopadu 2021, kontaktní údaje a detaily pro objednávání budou ještě upřesněny v průběhu podzimu 2021.“

Obavy o řidiče

Služba by měla minimálně alespoň v pohotovostním režimu fungovat 24/7, tedy nonstop. Zbývá tak už jen otázka řidičů. Tomáš Prousek z Ropidu k tomu říká: „Zaznamenali jsme ohlasy, že někteří klienti jsou zvyklí a fixovaní na ,svoje´ řidiče. My nemůžeme soukromým dopravcům mluvit do personálních otázek, ale věřím, že mnohé stávající šoféry budou lidé potkávat i u nových provozovatelů.“

Vladimír Adamec, sales & transportation director společnosti Vega Tour, k tomu dodává: „Řidiče pro novou službu řešíme, a bude-li ze strany těch stávajících zájem, preferuji přijmout zkušené, na které jsou zákazníci zvyklí. Na druhou stranu není reálné očekávat převzetí všech. Řada z nich je na hranici důchodového věku. Pro přijetí máme stanovena kritéria, která zahrnují vedle řidičských dovedností také schopnost pomáhat a fungovat v součinnosti s klientem. Samozřejmostí je proškolení v zacházení s vozíky. Praxe v práci s lidmi s postižením však podmínkou není.“

Sama společnost Vega Tour už určité zkušenosti má. Provozuje jeden z mála bezbariérových dálkových autobusů a jeden mikrobus. Jejich služeb využívá i známá hudební skupina The Tap Tap. „Patříme k významným evropským dopravcům, a tak chceme, aby naše služby splňovaly určité standardy. Jsme sociálně odpovědná firma. Smluvně teď budeme v rámci Ropidu vázaní k provozování 19 speciálních vozidel, ale pro jistotu nakoupíme o něco víc. Převážně půjde o značku Mercedes s hydraulickými plošinami. Naší výhodou je, že máme pro mercedesy certifikovaný záruční servis, takže případné opravy si rychle obstaráme sami,“ říká Vladimír Adamec z Vega Tour.

K dispozici bude 25 mikrobusů a 10 vozidel upravených pro přepravu osob na vozíku.

Drobnou nepříjemností tak pro někoho může být snad jen lehké navýšení cen od nového roku. Nástupní taxa 10 Kč za každou přepravovanou osobu zůstává zachována, ale cena za jednotlivou přepravu se na území Prahy zvýší pro dospělé držitele průkazů ZTP a ZTP/P (s trvalým pobytem v Praze) z 32 na 40 korun, u dětí 6–15 let potom z 16 na 20 Kč. V rámci Středočeského kraje (nejvýše však na katastru vyjmenovaných obcí, na němž je tato služba poskytována) z 32 za dospělého na 60 a z 16 na 30 korun u dětí 6–15 let. Do šesti let mají děti přepravu zdarma. Podrobnější ceník naleznete v níže přiložené tabulce.

Informace včetně kompletního ceníku najdete na https://pid.cz/prakticke-informace/bezbarierove-s-pid/