Astronautem s postižením?

Evropská kosmická agentura (ESA) přistoupila před časem k celosvětově bezprecedentnímu kroku, když vyhlásila komplexní projekt na zapojení lidí s fyzickým postižením – nejen do práce pro agenturu, ale i do možnosti samotného letu do vesmíru.

Z pohledu integrace lidí s postižením to zní jako sen, žádná pozitivní diskriminace se tu však nepěstuje. Požadavky na astronauta s postižením jsou stejně přísné jako na ostatní, splnit musí striktní psychologické, technické a odborné požadavky. Omezen je i druh fyzického postižení: hlásit se zatím mohou pouze osoby s amputací na dolní končetině (jednostrannou či oboustrannou v kotníku či pod kolenem), osoby s rozdílnou délkou dolních končetin a osoby malého vzrůstu (menší než 130 cm, přičemž současné požadavky na astronauty byly omezeny používaným vybavením na 150–190 cm).

Projekt Parastronaut. Grafika: ESA

Nejde samozřejmě jen o výběr vhodných kandidátů, ale také o techniku a používané procesy. Při letu do vesmíru musí vše šlapat jako švýcarský hodinový strojek, profesionalitě posádky pomáhá vhodná technika a dobře nastavené procesy. Ani jedno dosud nepočítalo s fyzickým nedostatkem na straně astronauta, a tak se budou první kandidáti účastnit také rozsáhlé studie na nutné úpravy využívané techniky i postupů. ESA si k tomu propůjčuje hodnotící kritéria používaná Mezinárodním paralympijským výborem: červeně je označeno takové postižení, které nelze bezpečně propojit se stanoveným úkolem, zeleně pak takové, kde žádný problém není. Nejzajímavější bude bezesporu žlutá skupina, tedy takové postižení, které je bezpečně schopné provést stanovený úkol, ovšem s předpokladem úprav či inovací. 

Jdete do toho? Astronauti s postižením se mohou hlásit do výběrového procesu ESA až do 28. května 2021 na TOMTO ODKAZU. Najdou tam všechny konkrétní požadavky pro vstup do programu (v anglickém jazyce).