Znaky do slov

Na světě se mluví více než stovkou znakových jazyků a mnoha jejich variantami. Znakové babylonské zmatení jazyků má ambici řešit speciální rukavice Bright Sign Glove, která umí v reálném čase překládat z jakéhokoli znakového jazyka do běžné řeči.

Vynález Hadeel Ayoub, doktorandky v oboru interakce počítačů a lidí, umí načítat gesta znakového jazyka a převést je do mluveného slova. Černá rukavice obsahuje množství senzorů a na zápěstí umístěnou elektroniku spolu s reproduktorem. Uživatel vyznakuje, co potřebuje sdělit, počítač suplující roli tlumočníka přeloží gesta do slov a pomocí reproduktoru interpretuje do běžné řeči. 

Stěžejním přínosem systému je univerzalita. Systém umí překládat z oficiálních znakových jazyků, umí se ale také naučit vaše vlastní gesta. Uživatelé si tak mohou vybudovat svoji specifickou knihovnu znaků. Znaky může systém také automaticky v reálném čase překládat do řady světových jazyků bez ohledu na to, v jaké sadě mluvčí znakuje – může tak fungovat najednou jako překladač ze znakového jazyka do mluvené řeči a rovnou do jiného světového jazyka. 

Systém myslí na oboustrannou komunikaci, a tak pomocí systémů pro rozpoznávání hlasu převádí sdělení druhé strany konverzace zpět do psaného textu – tady jsou možnosti omezené momentálně instalovanými jazykovými sadami. 

Rukavice funguje buď samostatně, nebo ji lze spárovat s chytrým telefonem. Aplikace pro iOS či Android umožňuje zvolit i český jazyk, tady ovšem není prozatím na výběr a rukavice promlouvá pouze ženským hlasem. Je potřeba si uvědomit, že se stále jedná o výrobek ve vývoji, společnost ji však pro zájemce prodává za 1 122 EUR (necelých 28 tisíc korun), s možností doručení po celém světě, tedy i do České republiky. 

Více informací se dozvíte na stranách projektu: www.brightsignglove.com