Změny elektronické identity

Elektronická identita je v současné době nutným předpokladem možnosti vyřizování úředních záležitostí se státních aparátem v online prostředí z pohodlí domova.

Zatímco dosud bylo třeba elektronickou identitu zřizovat na Czech POINT nebo využívat elektronické občanky se čtečkou, nově lze uplatnit již existující identitu, kterou mnoho občanů používá denně, a to elektronickou identitu pro internetové bankovnictví.

Klientům ČSSZ se stále rozšiřují možnosti přihlášení do ePortálu ČSSZ skrze NIA prostřednictvím portálu eidentita.cz. Kromě Mobilního klíče eGovernmentu, eObčanky, NIA ID (dříve jméno, heslo, SMS), zahraniční eID autority (IIG), certifikátu první certifikační autority (I.CA) nebo MojeID se nyní mohou přihlašovat také pomocí bankovní identity. Díky bankovní identitě se přihlásí do ePortálu ČSSZ stejně jednoduše jako do svého internetového bankovnictví.

V současné chvíli tuto možnost zatím oficiálně podporují dvě banky: Česká spořitelna a ČSOB.

Testovací provoz bankovní identity nyní zahájila Komerční banka a další banky tuto možnost pro své klienty chystají.

Přihlášení do portálu ČSSZ přináší uživatelům mnoho výhod. Převážnou část tiskopisů lze vyplnit a následně také zaslat online příslušné správě sociálního zabezpečení z pohodlí domova, bez nutnosti chodit osobně na úřad.

Co lze přes ePortál ČSSZ vyřídit?

Přes ePortál lze vyřešit žádost o ošetřovné či zjistit, jaké doby důchodového pojištění, resp. Vašeho zaměstnání ČSSZ ve své databázi eviduje, aby Vám při odchodu do důchodu nechyběly doby pojištění. 

OSVČ mohou nahlédnout do Inventury pohledávek OSVČ za kalendářní rok, což jim pomůže s vyplněním přehledu o příjmech a výdajích za daný rok, zkontrolovat stav pohledávek nebo podat přehled o příjmech a výdajích. Zaměstnavatelé mohou například zaslat Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) nebo Evidenční listy důchodového pojištění za své zaměstnance.

Přihlášeným uživatelům ePortál ČSSZ nabízí více možností, jako je např. zjištění informací o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění, případně výpočet předběžné výše starobního důchodu prostřednictvím důchodové kalkulačky.

Přihlášený uživatel získává výhodu v automatickém předvyplnění údajů a automatické kontrole, díky níž se předejde případným překlepům.

Možnost využití bankovní identity pro přihlášení do státních portálů (včetně ePortálu ČSSZ) chtějí do budoucna svým klientům zpřístupňovat také další banky.

Podrobnější informace o bankovní identitě a o možnostech jejího využití získáte přímo u svého poskytovatele bankovních služeb.

Autorka je manažerkou sociálních služeb v neziskové organizaci.