Páteční výběr #9

  • SCI Day 2021: Den poranění míchy 3. a 4. září v Praze
  • Vinohradské Vozíkohraní Ligy vozíčkářů v Brně
  • Spolek DMO Pobyty hledá dobrovolníky
  • Nadace J&T bude od 1.9. opět přijímat žádosti

SCI Day 2021: Den poranění míchy 3. 9. a 4. 9. v Praze

Mezinárodní den poranění míchy (SCI Day) a s ním související konference jsou pravidelně od roku 2016 pořádány v Centru Paraple v Praze a jsou určeny odborníkům, studentům i laikům, lidem s poškozením míchy, jejich blízkým, zkrátka všem, které zajímají novinky a specifika v oblasti péče o lidi s poškozením míchy. V letošním roce je jejich hlavním tématem covid-19 a lidé s poškozením míchy: Zůstaňte zdraví za pomoci telekomunikace a telemedicíny (Covid-19 and SCI: Staying healthy with the help of Telecommunication and Telehealth).

Centrum Paraple společně s Českou asociací paraplegiků, Společností pro míšní léze a Spinální jednotkou v Motole připravily pestrý program:

Pátek 3. září 2021

Blok I: Telemedicína, služby terciární péče

Blok II: Novinky pro zlepšení kvality života lidí po poranění míchy

Sobota 4. září 2021

Blok III: Mikrobiom, tělesné složení, spánek

Blok IV: Psychohygiena

Kompletní program a bližší informace k registraci naleznete zde: https://www.paraple.cz/paraple/akce/sci-day-den-poraneni-michy/

Vinohradské Vozíkohraní Ligy vozíčkářů v Brně

V pátek 3. 9. se od 15 do 22 hod. uskuteční v Brně v sídle Ligy vozíčkářů na Vinohradech již 11. ročník akce Vinohradské Vozíkohraní. Připravena bude zábava pro dospělé i děti, tradičně skvělé občerstvení a diskotéka. Pro bližší informace sledujte FB událost zveřejněnou Ligou vozíčkářů: https://www.ligavozic.cz/

Spolek DMO Pobyty hledá dobrovolníky 

Spolek DMO Pobyty je nezisková organizace pořádající rehabilitační, lázeňské a poznávací pobyty pro lidi s dětskou mozkovou obrnou. Cílovou skupinou jsou dospělí lidé, nikoli děti, jak si společnost často mylně myslí. Organizace funguje na principu dobrovolnictví. Dobrovolní osobní asistenti poskytují klientům péči v rámci pobytů bez nároku na finanční nebo hmotnou odměnu. V současné době se organizace potýká s nedostatkem těchto dobrovolníků.

Rozhovor se zakladatelkou organizace, paní Kateřinou Maxovou:

Co vás v poslední době v rámci vaší práce potěšilo, co se vám podařilo?

I v době pandemie jsme zůstali aktivní. Jsme v kontaktu s našimi klienty, komunikujeme přes Skype nebo aplikaci Messenger. Zároveň se snažím stále hledat a oslovovat nové sponzory, bez jejichž finanční pomoci by nemohly naše pobyty probíhat. V době covidu jsem přesunula svou energii jinam a pomáhala jsem regionálním organizacím (Spokojený domov, Domov Modrý kámen) se sháněním hygienických pomůcek.

V současné době mi dělá radost příprava tzv. Víkendovky, kdy s týmem plánujeme víkendové setkání minulých, současných i budoucích asistentů a klientů. To, pokud situace dovolí, proběhne v Praze v druhé polovině října. Na začátku září se pak s naším stánkem účastníme Sousedské slavnosti v Mnichově Hradišti. Na stánku mohou lidé zakoupit výrobky našich klientů.

V nedávné době o vás vyšla kniha s názvem Nejsme z jiné planety. Představíte nám ji stručně?

Knihu Nejsme z jiné planety bych ráda využila jako nástroj k boření mýtů a stereotypů, které panují ve společnosti. Takový „svět podle Katky“ by měl lidem ukázat, že můj život s postižením není tak odlišný od jejich bez postižení a že i s omezením se dá žít prima život a jdou dokázat velké věci. K tomu je samozřejmě nezbytné mít kolem sebe dobré lidi.

Jak se vaší organizace dotkla pandemie a s ní související omezující opatření? 

Protiepidemická opatření se nás dotkla více, než jsme zprvu mysleli. Už více než rok se nekonal žádný pobyt. I když dva pobyty jsme měli naplánované, vytvořený program a výlety, domluvené dopravce s bezbariérovými auty, tak kvůli zhoršení situace jsme je nakonec neuskutečnili. Zdraví našich klientů je u nás na prvním místě.

Bližší informace o organizaci a jejích aktivitách zde: http://www.dmopobyty.cz/

Nadace J&T bude od 1. 9. opět přijímat žádosti fyzických osob s handicapem či nemocí

Od 1. 7. 2021 měla nadace vzhledem k administrativní náročnosti zpracování žádostí s dřívějším datem uzavřený příjem nových žádostí pro fyzické osoby ve všech oblastech podpory, vyjma mimořádné pomoci pro rodiny s dětmi v ČR zasažené živelním neštěstím. 

Od 1. 9. by se však měla obnovit možnost žádat o příspěvek v oblasti podpory fyzických osob s handicapem či nemocí. V této oblasti lze získat příspěvek především na speciální autosedačku, speciální postel nebo matraci, chodítko, kochleární implantát, příslušenství ke kochleárnímu implantátu, sluchadla, příslušenství k vozíkům (kromě elektropohonu k mechanickým vozíkům), kyslíkový koncentrátor, lupu pro slabozraké, speciální úpravu automobilu. Dále toaletní/sprchový vozík, stropní zvedák, schodišťovou plošinu nebo sedačku, schodolez, MOTOmed, bezbariérové úpravy interiéru či na asistenčního psa.

Bližší informace zde: HTTPS://WWW.NADACEJT.CZ/HANDICAPOVANI-A-NEMOCNI-K4.HTML

Autorka je manažerkou sociálních služeb v neziskové organizaci.