Páteční výběr #8

  • Diakonie Praha staví domov pro dospělé lidi s autismem
  • Nadace Dobrý anděl rozšiřuje svou nabídku pomoci
  • Kogito – inovativní appka pro duševní hygienu

Diakonie Praha staví domov pro dospělé lidi s autismem

Diakonie Praha se z důvodu dlouhotrvajícího kritického nedostatku sociální péče pro dospělé lidi s těžšími formami poruch autistického spektra rozhodla v Praze vybudovat nové zařízení. 

Centrum by mělo fungovat 365 dní v roce, 24 hodin denně a poskytnout stabilní domov klientům, kteří potřebují individuální, intenzivní, a hlavně neustálou péči. Zahrnovat by mělo z hlediska typů sociálních služeb podle zákona dva denní stacionáře, týdenní stacionář, odlehčovací službu, chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutickou dílnu a centrum denních služeb.

Diakonie Praha má v plánu otevřít centrum v pražských Stodůlkách v lednu 2023, a to pro klienty s trvalým bydlištěm v Praze, kteří potřebují individuální, intenzivní, a hlavně neustálou péči. Cílem je vytvořit téměř domácí prostředí s vyšší mírou podpory klientům. K dispozici budou mít převážně jednolůžkové pokoje, včetně veškerého zázemí, a adekvátně početný a vyškolený personál, který bude klientům neustále k ruce pro potřeby každodenního života.

Projekt zčásti uhradí dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, zbylé finance však musí Diakonie zajistit pomocí sbírky a příspěvků od soukromých dárců. Pomoci můžete i vy.

Sbírkové konto pro dárce: 20001-127747339 / 0800

Pomozte nám postavit nový domov pro lidi s autismem. 

Nadace Dobrý anděl rozšiřuje svou nabídku pomoci

Nadace Dobrý anděl před prázdninami schválila rozšíření své nabídky pomoci, nově bude vyplácet finanční podporu také rodičům nezaopatřených dětí, kteří mají jiné než onkologické onemocnění, což by mohlo usnadnit život mnoha dalším rodinám s rodičem se zdravotním postižením. 

Nadace pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace. Přehled onemocnění, při kterých pomáhají, je podrobně uveden i s podmínkami pomoci v odkazu níže. U všech typů onemocnění platí, že pacient musí být léčen ve zdravotnickém zařízení na území ČR. Pacientem musí být rodič starající se alespoň o jedno nezaopatřené dítě nebo nezaopatřené dítě.

Bližší informace zde: https://www.dobryandel.cz/komu-a-jak-pomahame/

Kogito – inovativní appka pro duševní hygienu

Kogito je deep help aplikace vyvinutá na míru ženám, které na mateřské nebo rodičovské zažívají úzkosti nebo depresivní náladu. Je určená všem ženám, které se pomocí technik kognitivně-behaviorální terapie chtějí dozvědět o tom, jak jejich myšlenky ovlivňují jejich emoce a jak s nimi dále pracovat. Součástí aplikace jsou i techniky peer podpory (sdílení těžkostí). Aplikace vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací Úsměv mámy. 

Bližší informace na https://www.kogito.cz/

Autorka je manažerkou sociálních služeb v neziskové organizaci.