Páteční výběr #47

  • Sociálním službám s nadregionální působností hrozí finanční obtíže
  • Vláda navrhuje dotovat lidem základní spotřebu energií
  • Práva dětí s postižením na českých školách

Sociálním službám s nadregionální působností hrozí finanční obtíže

Dne 27. 5. 2022 byla zveřejněna tabulka dotací MPSV ČR na dotační titul dotace poskytovatelům sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2022. Většina dotací, které byly přiznány, byla snížena oproti roku 2021 průměrně o 25 %. Vzhledem k současné ekonomické situaci a zdražování prakticky všech komodit může být toto rozhodnutí MPSV, navíc sdělené prakticky až v polovině předmětného roku, pro sociální služby likvidační.

Poskytovatelé sociálních služeb se rozhodnutím MPSV o poskytnutí nižších dotací dostávají do nezávidění hodné situace, kterou nepomůže řešit ani případné snižování počtu zaměstnanců, protože většina poskytovatelů vzhledem k rozpočtovému provizoriu, obdržela z MPSV v prvních třech měsících letošního roku zálohy, které byly často ve výši loňské výše poskytnuté dotace. Poskytovatelé nezískali do této doby žádnou indicii, že dojde ke snížení dotací. 

MPSV sice na základě jednání s poskytovali přislíbilo, že v podzimních měsících by mělo zřejmě dojít k dofinancování služeb, nicméně tato právní nejistota je pro poskytovatele velice obtížně zvládnutelná.

Vláda navrhuje dotovat lidem základní spotřebu energií

Podle týdeníku Respekt má vládní koalice v principu dohodnuto, jak bude vypadat avizovaná pomoc státu s vysokými cenami energií. U hlavních tarifů za plyn a elektřinu bude stát domácnostem zřejmě dotovat část spotřeby, a to do předem stanovené výše, kterou vláda vyhodnotí jako nutnou k přežití.  Strop pro dotace bude ještě určen, mělo by jít o kompromis mezi tím, aby nikdo při rozumném odběru energií neupadl do chudoby, ale aby si stát zároveň mohl doplatky dovolit a neodrazoval domácnosti od úspor. Princip, kdy se spotřebitelům zlevní jen první odebrané kilowatthodiny proudu nebo kubíky plynu, má podle ministra fungovat naopak motivačně – tak aby si domácnosti nadměrnou spotřebu rozmyslely, protože od určité výše odebrané elektřiny nebo plynu už budou platit běžnou tržní cenu.

Dotace by se mohly týkat také základního odběru tepla třeba v panelácích, kde dálkové vytápění tvoří ve výdajích za energie významnou položku. Pomoc by se měla vyplácet automaticky, aniž by se o ni lidé museli hlásit. Nárok by měl mít každý bez ohledu na výši příjmu.

Opatření má platit už na podzim a fungovat minimálně rok. České domácnosti by mělo ochránit i v případě, že se vyhrotí vztahy s Ruskem, dodávky energií se na zimu zkomplikují a stále porostou ceny. Dál bude v takovém případě platit princip, že domácnosti dostanou základní objem energií za dotovanou cenu a zdražení v tomto základním objemu půjde na vrub státu. 

Více v časopise Respekt 22/2022.

Práva dětí s postižením na českých školách

Zástupkyně ombudsmana se na jednání s MŠMT věnovala tématu dětí s postižením ve školách.

Náměstek ministra Jan Mareš zástupkyni ombudsmana Moniku Šimůnkovou informoval, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chce mapovat přístupnost škol a školských zařízení pro děti s postižením. Zástupkyně také ocenila, že ministerstvo plánuje vytvořit metodiku pro vzdělávání dětí s hlubokým mentálním postižením. Zabývali se také tím, kolik dětí v českých školách má potřebu využívat zdravotní služby během vyučování, např. pomoc s aplikací inzulínu či podáním léku.

Zástupkyně ombudsmana přislíbila, že bude s ministerstvem spolupracovat při začleňování ukrajinských dětí s postižením, což se naplno projeví zejména od začátku nového školního roku.

Monika Šimůnková ministerstvu předala zprávu s poznatky ze systematických návštěv z dvanácti dětských domovů a výchovných ústavů, o které ve středu také informovala veřejnost na tiskové konferenci.

Autorka pracuje v neziskovém sektoru.