Páteční výběr #42

  • Pobyt v lázních s doprovodem
  • Právní pomoc zdarma
  • Když pečující potřebuje sám pomoc a péči

Pobyt v lázních s doprovodem

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. může pobyt doprovodu v lázních uhradit zdravotní pojišťovna, pokud je přítomnost doprovodu nutná z důvodu zdravotního stavu pacienta (případně aby se doprovod zaškolil v rehabilitaci).

Důvody, proč je doprovod v lázních potřeba, musí uvést lékař v návrhu na lázeňskou péči. U dětí starších 6 let a u dospělých pak pobyt doprovodu musí schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny. Jedině pokud revizní lékař doprovod schválí, uhradí pojišťovna náklady na jeho pobyt. Pokud revizní lékař pobyt doprovodu neschválí, uhradí pouze pobyt pacienta a náklady na pobyt doprovodu je třeba uhradit z vlastních zdrojů.

Pro schvalování nejsou stanovena žádná konkrétní pravidla, závisí to proto nejen na zdůvodnění potřeby ošetřujícího lékaře, ale i na konkrétní pojišťovně nebo konkrétním revizním lékaři, který návrh schvaluje.

Právní pomoc zdarma

Nový podcast Veřejného ochránce práv Vám zodpoví, na koho se můžete obrátit v případě, když řešíte nějakou záležitost před soudem nebo úřadem, potřebujete obhájce v trestních věcech, nevíte si rady v právním sporu nebo potřebujete sepsat nějakou smlouvu. Tedy s kým můžete řešit svůj právní problém, pokud to sami nezvládnete a nemáte na služby advokáta peníze. Pracovníci ombudsmana poradí, jak můžete požádat o jeho právní pomoc zdarma nebo za sníženou úplatu:
Na kávu s ombudsmanem, 62. díl: Právní pomoc | Ombudsman (ochrance.cz)

Když pečující potřebuje sám pomoc a péči

Starat se dlouhodobě o osoby blízké a pomoci jim zajistit co možná nejkvalitnějších život, je pro mnoho lidí přirozená věc, nicméně je velice psychicky a někdy i fyzicky náročná. Podle Diakonie Českobratrské církve evangelické, která zaštiťuje projekt Pečuj doma, se to na základě dostupných dat týká každého pátého občana České republiky. Ne každý však dokáže náročnou každodenní péči dlouhodobě zvládnout zcela sám. Málokdo si navíc tento problém umí připustit, což si postupem času vybírá svou daň.

Projekt Pečuj doma nabízí tzv. neformálním pečujícím nejen bezplatnou poradenskou linku, na kterou se mohou obrátit se vším, co souvisí s péčí o blízkou osobu, ale také možnost vzdělání v oblasti neformální péče, sociálněprávní poradenství nebo pomoc se zajištěním pečovatelských služeb. Jedná se o celorepublikový projekt, který byl spuštěn v roce 2013. Od té doby podpořil přes dvanáct tisíc pečujících. Poslední dva roky navíc pracovníci v rámci osmi krajů dbali na spolupráci s jednotlivými samosprávami. Více na www.pecujdoma.cz

Autorka pracuje v neziskovém sektoru.