Páteční výběr #38

  • Navýšení dávek v souvislosti s životním a existenčním minimem
  • Zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí s postižením?
  • Volný přístup Ukrajinců na trh práce a podvody

Navýšení dávek v souvislosti s životním a existenčním minimem

O 10 % se od 1. dubna 2022 mimořádně navýší životní a existenční minimum. Schválila to vláda v reakci na současnou situaci domácností spojenou s vysokou inflací a růstem cen energií. Navýšení životního a existenčního minima má dopad i na některé sociální dávky. 

Více peněz tak dostanou ti, kdo pobírají příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení či příspěvek při pěstounské péči. Navýší se také mimořádná okamžitá pomoc. Zvýší se počet rodin, které dosáhnou na případný přídavek na dítě a porodné. Opatření se podle MPSV dotkne přibližně 360 tisíc příjemců dávek, navýšení se projeví už v jejich dubnové výplatě.

Bližší informace naleznete ZDE:  text (mpsv.cz)

Zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí s postižením?

Kancelář veřejného ochránce práv dlouhodobě upozorňuje na problémy dětí ve speciálních školách. Poradní orgán při této instituci požaduje zrušení současné podoby vyhlášky Ministerstva školství, která od roku 2020 znemožnila poskytování intenzivní podpory dětem ve speciálních školách.

U dětí s kombinovaným postižením se intelektové a tělesné postižení pojí s dalšími znevýhodněními, ať už jde o zrakové, sluchové nebo například řečové. Proto potřebují při vzdělávání vysokou mírou podpory, například v podobě vlastního asistenta pedagoga (jeden asistent na jedno dítě) nebo kompenzačních pomůcek. Vyhláška č. 27/2016 Sb. od ledna 2020 ale financování takovéto intenzivní formy podpory ve speciálních školách neumožňuje. Hradit ji totiž mají speciální školy přímo z přiděleného rozpočtu. Ten ale většinou nestačí.

Pracovníci ombudsmana mají informace, že některé speciální školy požadují, aby asistenty platili dětem přímo rodiče, případně jsou rodiny nuceni k domácímu vzdělávání. Tento stav ale odporuje Školskému zákonu i Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením.

Bližší informace naleznete ZDE: Poradní orgán ombudsmana požaduje zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí s postižením | Ombudsman (ochrance.cz)

Volný přístup Ukrajinců na trh práce a podvody

Občané Ukrajiny prchající před válkou mají volný přístup na český trh práce. V poslední době se bohužel množí případy, kdy se tito lidé v obtížné životní situaci stávají obětmi podvodníků v této oblasti. Jak se nenechat okrádat podvodníky a jaká jsou práva zaměstnanců v ČR je možné se dozvědět v krátkém videu:

Autorka pracuje v neziskovém sektoru.