Páteční výběr #34

  • Přidej místa do aplikace VozejkMap a vyhraj luxusní dovolenou
  • Nadační fond pro podporu zaměstnávání OZP nabízí TRŽIŠTĚ PRÁCE
  • Změny v pojetí a odměňování pěstounské péče od 1.1.2022

Přidej místa do aplikace VozejkMap a vyhraj luxusní dovolenou

Česká asociace paraplegiků (CZEPA) v rámci své aplikace VozejkMap připravila soutěž o luxusní dovolenou v Chorvatsku.

Hlavní cenu získáte v případě, že v období od 1.3. do 31.5. 2022 přidáte do VozejkMap minimálně 5 nových bezbariérových míst nebo nasdílíte informaci o soutěži jako VEŘEJNÝ příspěvek na svůj FB a zároveň přidáte komentář pod FB příspěvek na VozejkMap, kde uvedete: SDÍLENO a označíte další 2 osoby, se kterými chcete na letní dovolenou vyrazit.

Doporučujeme přečíst si pečlivě podmínky soutěže, zapojit se a vyhrát týden strávený na Jadranu plný slunce a moře s přáteli nebo s rodinou.

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SI PŘEČTI ZDE: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/vyhraj-dovolenou-v-chorvatsku

Hlavní cenou je pobyt v bezbariérovém apartmánu kousek od Šibeniku pro 2-4 osoby, viz. www.bezbarierovechorvatsko.cz, a to v hodnotě 15.000 Kč + bezplatné zapůjčení ŠKODA Octavia combi a elektropohonu k vozíku.

Nadační fond pro podporu zaměstnávání OZP nabízí TRŽIŠTĚ PRÁCE

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením provozuje portál www.pracovnitrziste.cz, který je určen pro osoby se zdravotním postižením, které hledají zaměstnání. 

Cílem webu je rozšířit informace a nabídky práce mezi osoby s handicapem, aby měly možnost uplatnit se na otevřeném trhu práce.

Změny v pojetí a odměňování pěstounské péče od 1.1.2022

S účinností od 1. 1. 2022 dochází v oblasti sociálně-právní ochrany dětí k významným změnám, a to novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD“), provedenou zákonem č. 363/2021 Sb.

Pro účely ZSPOD je nově rozlišována tzv. zprostředkovaná pěstounská péče, tedy:

1. pěstounská péče poskytovaná dítěti osobou pečující po doručení oznámení o vhodnosti této osoby stát se pěstounem tohoto dítěte. To znamená, že zájemce o pěstounskou péči byl krajským úřadem, po absolvování odborného posouzení a příprav k přijetí dítěte do rodiny, zařazen do evidence osob vhodných stát se pěstounem a následně byl vybrán příslušným krajským úřadem (dříve také např. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, dále jen MPSV) jako vhodný pěstoun pro konkrétní dítě,

2. pěstounská péče na přechodnou dobu,

3. pěstounská péče poskytovaná sourozenci dítěte svěřeného do pěstounské péče podle bodu 1, je-li poskytovaná toutéž osobou pečující.

nezprostředkovaná pěstounská péče, která není zprostředkovaná příslušným krajským úřadem. Jedná se o pěstounskou péči, kdy je dítě v osobní péči osoby příbuzné nebo blízké, případně si pěstoun sám dítě vybral a požádal o jeho svěření do své pěstounské péče. V těchto případech krajský úřad nerozhodoval o zařazení žadatele do příslušné evidence, a především nedošlo k „napárování“ pěstouna ke zcela neznámému dítěti a vystavení oznámení o vhodnosti pěstouna ke konkrétnímu dítěti. Typicky je o dítě pečováno v rámci širší rodiny či komunity.

Podle typu péče vzniká nárok na odlišné dávky:

   – zprostředkovaná pěstounská péče – nárok na dávku odměna pěstouna,

   – nezprostředkovaná pěstounská péče – nárok na dávku příspěvek při pěstounské péči.

Osoby pečující poskytující zprostředkovanou pěstounskou péči budou mít (nadále) nárok na odměnu pěstouna, ovšem osoby pečující, které poskytují nezprostředkovanou pěstounskou péči již od 1.ledna nikoli, nárok na odměnu pěstouna jim ze zákona zaniknul ke dni 31. 12. 2021. Osoby pečující poskytující nezprostředkovanou pěstounskou péči si mohou nově požádat o přiznání dávky příspěvek při pěstounské péči. Výše této nové dávky se odvíjí od násobku životního minima v závislosti na počtu svěřených dětí a jejich zdravotním stavu. V případě prarodičů a praprarodičů je násobek nižší. Tato dávka nebude podléhat odvodům na sociální a zdravotní pojištění a dani z příjmů. Pěstoun tedy nebude z titulu pobírání příspěvku při pěstounské péči zdravotně a sociálně pojištěn a toto je nutné řešit jinými způsoby (zaměstnání, OSVČ, za určité osoby je plátcem zdravotního pojištění stát, v případě vymezených skutečností jde o tzv. náhradní doby pojištění). 

Další změny v dávkách pěstounské péče

Dávka pěstounské péče – jednorázový příspěvek při ukončení pěstounské péče je od 1. 1. 2022 zrušena. Pokud oprávněné osobě vznikne nárok na tuto dávku do 31. 12. 2021, může o ni požádat až rok zpětně. Tato dávka je „nahrazena“ novou dávkou zaopatřovací příspěvek jednorázový.

Od 1. 1. 2022 mají nárok na dávku pěstounské péče – příspěvek na úhradu potřeb dítěte také děti, které byly svěřeny do osobní péče jiné fyzické osoby než rodiče, tzv. „svěřenectví“ (podle § 953 OZ).

Od 1. 1. 2022 mají nově nárok na dávku pěstounské péče – příspěvek při převzetí dítěte také osoby, které převzaly dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu, a to nejdříve od 1. 1. 2022 či později. V tomto případě nesmí součet příspěvků přesáhnout částku 40 000 Kč v období posledních 12 kalendářních měsíců přede dnem podání žádosti o tento příspěvek.

Bližší informace naleznete ZDE: Dávky pěstounské péče a zaopatřovací příspěvky (od 1. 1. 2022) (uradprace.cz)

Autorka pracuje v neziskovém sektoru