Páteční výběr #32

  • Mimořádná valorizace důchodů od června 2022
  • Cena Olgy Havlové 2022
  • Přihlaste své blízké k ocenění Pečující roku
  • Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení

Mimořádná valorizace důchodů od června 2022

Od letošního června by se všechny vyplácené důchody měly zvýšit v průměru o 1017,-Kč, zvýšit by se měla tzv. procentní výměra důchodů, a to o 8,2 procenta. Mimořádné zvýšení si vyžádal růst cen, který od loňského června přesáhl zákonem stanovených 5 procent. Vláda bude dle tiskové zprávy MPSV zvýšení projednávat na přelomu února a března. Všichni by následně měli ještě v březnu dostat oznámení o konkrétním zvýšení jejich důchodu, aby se co nejdříve dozvěděli, s čím mohou počítat. 

Cena Olgy Havlové 2022

Cena Olgy Havlové byla poprvé vyhlášena v roce 1995. Jejím cílem je upozornit na život lidí se zdravotním postižením, kteří se vyrovnali se svým handicapem a pomáhají druhým. Slavnostní předávání Ceny Olgy Havlové proběhne 23. května 2022 v divadle Vzlet.

Nominovat výše uvedené osoby je možné od 1. února do 10. dubna 2022. Kandidáta na Cenu Olgy Havlové může navrhnout každý občan nebo organizace. Kandidáti jsou navrhováni prostřednictvím nominačního formuláře, kde se uvedou osobní údaje a kontakty navrhovatele a nominovaného, zdůvodnění kandidatury a přiloží se fotografie nominovaného. Nominační formulář vyplní navrhovatel online.

Další informace naleznete na webu Cena Olgy Havlové. 

Přihlaste své blízké k ocenění Pečující roku

MPSV vyhlásilo na konci ledna 4. ročník ceny Pečující roku. I letos ocení neformální pečující z celé ČR. Cílem ocenění je upozornit na problematiku neformální péče. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne 9. června 2022 na Fóru rodinné politiky ve Zlíně. 

Podle šetření Fondu dalšího vzdělávání je každý pátý dospělý Čech nějakým způsobem zapojen do péče o blízkého, který potřebuje pomoc z důvodu zdravotního postižení, dlouhodobé nemoci či stáří. Mezi pečujícími převažují ženy, většinou se jedná o ženy ve středním nebo důchodovém věku. Jejich péče je také náročnější – ve skupině osob, které pečují intenzivně, tvoří 75 %. I přes tato vysoká čísla zůstává neformální péče ve většině případů neviditelná a není ani finančně, ani společensky dostatečně oceněná. Jedná se přitom o práci náročnou a vyčerpávající, jak finančně, tak také psychicky a emočně. Neformální pečující mají ztíženou pozici na pracovním trhu, často musí z práce odejít a dostávají se do sociální izolace. Péče je zátěží pro kvalitu jejich života, pro jejich vztahy, vztahy v rodině i se širším okolím. 

Ocenění bude udělováno ve třech kategoriích: 

1. péče o seniora staršího 65 let; 

2. péče o člověka s postižením/dlouhodobě nemocného mladšího 18 let; 

3. péče o člověka s postižením/dlouhodobě nemocného staršího 18 let. 

Do soutěže může být nominován kdokoliv z široké veřejnosti z celé České republiky, kdokoliv také může pečujícího nominovat. Stačí do 22. dubna 2022 vyplnit formulář na webových stránkách www.pecujiciroku.cz a popsat příběh nominovaného. Příběhy posoudí komise složená nejen z pracovníků MPSV, ale také z odborníků na neformální péči v ČR, či zástupcem občanské veřejnosti. Více informací o soutěži je možné získat také na e-mailové adrese forumrodina@mpsv.cz.

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v roce 2022

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení v roce 2022. Na jednom místě naleznete základní informace, které se týkají důchodového i nemocenského pojištění, důchodů i dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: https://www.cssz.cz/web/cz/-/prehled-nejdulezitejsich-udaju-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2022

Autorka pracuje v neziskovém sektoru