Páteční výběr #28

  • Kdo je to peer mentor a jak vám může pomoci?
  • Rozšíření možností v tzv. „domácí péči“
  • Za roztroušenou sklerózu může zřejmě virus

Kdo je to peer mentor a v čem vám může pomoci?

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. poskytuje po vzoru zahraničních projektů službu Peer mentoring jako prozatím jediná organizace v ČR pro tuto cílovou skupinu.

PEER MENTOR je vozíčkář, který je delší dobu po úraze a se svým handicapem se naučil aktivně žít. Má chuť pomáhat lidem v podobné životní situaci, kterým je ochoten stát (sedět) po boku a nabízet praktickou a psychickou podporu. Pomáhá se zorientovat, motivuje k aktivnějšímu způsobu života, naslouchá, vyjadřuje podporu a sdílí emoce. Nevyhýbá se ani citlivým a často choulostivým otázkám, o nichž je někdy těžké hovořit s blízkými nebo zdravými lidmi.

V roce 2021 byl projekt zaregistrován jako bezplatná sociální služba – sociální rehabilitace Peer mentoring, bližší informace naleznete na: Sociální služba – CZEPA | Peer Mentoring

V uplynulém roce 2021 CZEPA v rámci projektu pracovala s 133 klienty, peer mentoři poskytli 1000 intervencí, najeli po celé ČR 21 601 km a provedli (covidu navzdory) 120 osobních návštěv a mnoho dalších konzultací telefonicky či v on-line prostředí. 

Na youtube kanálu CZEPA lze zhlédnout tři videa podpořených klientů:

Kamila z Prahy – https://youtu.be/z1Te53klDBM

Pan Jaroslav z Poličky – https://youtu.be/zs1M-D2AyMQ

Pan Jarda z Točníku – https://youtu.be/gKffTlfJxRg

Projekt „CZEPA – Kvalitní a dostupné soc. poradenství a peer mentoring“ je hrazen z Evropského sociálního fondu – Operační program zaměstnanost.

Rozšíření možností v tzv. „domácí péči“

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší od 1.ledna 2022 změnu v indikaci domácí péče tak, aby byla pro pacienty dostupnější. Dříve mohl domácí péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění indikovat pouze ošetřující lékař po hospitalizaci pacienta (bez omezení odbornosti) nebo registrující praktický lékař. Od nového roku bude možné, aby domácí péči indikovali po omezenou dobu (14 dní, v případě paliativní péče až 3 měsíce) rovněž lékaři s dalšími odbornostmi, např. ambulantní specialisté, lékaři poskytovatele poskytující lékařskou pohotovostní službu, lékaři poskytovatele poskytujícího zdravotní služby na urgentním příjmu, a to i v případech, kdy pacient nebyl hospitalizován.

Sestry budou moci přepisovat vybrané zdravotnické prostředky. Všeobecným nebo dětským sestrám se specializovanou působností nebo zvláštní odbornou způsobilostí novela umožní, aby předepisovaly zdravotnické prostředky tehdy, pokud v rámci indikace domácí péče ošetřující lékař uvede, které skupiny zdravotnických prostředků bude sestra konkrétnímu pacientovi předepisovat samostatně, přičemž se tato delegace uplatní jen po dobu, na kterou je poskytování péče doporučeno. Jedná se např. o krycí a obvazový materiál, zdravotnické prostředky pro inkontinentní pacienty a pro pacienty se stomií a zdravotnické prostředky pro kompresivní terapii.

Dojde také k úpravě zákonné definice „vlastního sociálního prostředí“, od ledna se rozšířila o školy a školská zařízení zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení, s výjimkou zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování. V praxi to znamená, že na základě indikace praktického lékaře pro děti a dorost bude možno poskytovat prostřednictvím agentur domácí péče zdravotní služby dětem, které samy nedokáží provést zdravotní výkon nebo k jeho provedení potřebují asistenci (např. podávání léku, aplikace inzulinu, výměna stomických pomůcek apod.)  i ve školách a školských zařízeních, která zahrnují veškeré instituty, kde žákovi může být poskytováno vzdělávání. Bude se jednat zejména o mateřské školy, základní školy, praktické školy aj., které nejvíce pracují se žáky se zdravotním znevýhodněním.

Od 1. ledna 2022 zároveň nabude účinnosti novela zákona o silničním provozu a zákon o pozemních komunikacích, která přináší zvýšení dostupnosti potřebné domácí zdravotní péče pro pacienty v domácím prostředí, neboť dojde k rozšíření výjimky ze zákazu stání, která v současně době platí pro lékaře konající návštěvní službu, též na řidiče vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče.

Další změny, týkající se především nastavení úhrad za péči naleznete v kompletním článku na webu Ministerstva zdravotnictví ZDE: 

Domácí péči čeká od ledna řada novinek – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Za roztroušenou sklerózou je zřejmě virus, kterým se nakazí skoro každý

Dle informací na webu ČT24 ukázal rozsáhlý vědecký výzkum, že jeden z nejrozšířenějších virů na světě může vést k rozvoji roztroušené sklerózy, respektive riziko vzniku této nemoci po infekci virem Epstein-Barrové stouplo dle výzkumu dvaatřicetkrát. Jedná se o vědce z Harvardovy univerzity, kteří výsledky zveřejnili v odborném časopise Science. Autoři studie získali přístup ke krvi americké armády, přičemž tento soubor zahrnuje vzorky více než 10 milionů lidí. 

Celý článek a odkaz na zdrojová data naleznete na:

Za roztroušenou sklerózou je virus, kterým se nakazí skoro každý, ukázal rozsáhlý výzkum — ČT24 — Česká televize (ceskatelevize.cz)

Autorka je manažerkou sociálních služeb v neziskové organizaci.