Páteční výběr #11

  • Ohlédnutí za paralympiádou v Tokiu a celkové výsledky
  • Jaká jsou pravidla pro pohyb vozíků s elektrickým pohonem, e-koloběžek se sedátkem a dalších pomůcek?
  • Slavnostní otevření Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky

Ohlédnutí za paralympiádou v Tokiu a celkové výsledky

Na Letních paralympijských hrách v Tokiu, které se konaly od 24. srpna do 5. září, hájilo české národní barvy celkem 28 sportovců. Podařilo se jim vybojovat dvě zlaté, tři stříbrné a tři bronzové medaile. Výsledek je v porovnání s Riem před pěti lety lepší o jeden cenný kov. Přesto se o paralympijských hrách mluví ve společnosti mnohem méně, než si tento úspěch zaslouží… Podrobné výsledky a tisková zpráva s fotografiemi na stránkách Českého paralympijského výboru:

https://paralympic.cz/2021/09/ohlednuti-za-paralympiadou-na-hrach-v-tokiu-vybojovala-ceska-vyprava-8-medaili/

Jaká jsou pravidla pro pohyb vozíků s elektrickým pohonem, e-koloběžek se sedátkem a dalších pomůcek?

Na Nadaci Charty 77 – Konto Bariéry se v nedávné době obrátil klient s dotazem na speciálně upravenou elektrokoloběžku doplněnou o sedátko, která by mu pomohla kompenzovat jeho pohybové postižení. Doptával se, zda by takto upravená e-koloběžka mohla být brána jako „invalidní vozík“ a jaká by pro ni platila pravidla při pohybu na pozemních komunikacích.

Téma je aktuální, především v době, kdy města omezují pohyb a parkování elektrických koloběžek, segwayů a dalších podobných nových prostředků určených k dopravě osob tak, aby zajistila bezpečnost všech účastníků provozu včetně chodců.

Na dvoudenní konferenci k SCI Day v Centru Paraple v uplynulém týdnu byly v rámci výstavy pomůcek k vidění rozmanité přídatné pohony k elektrickým vozíkům s různými parametry, maximálními rychlostmi i způsoby ovládání. 

Před nějakou dobou také došlo ke zvýšení maximální rychlosti u elektrických vozíků a tuto změnu doprovázela debata o bezpečnosti pohybu těchto pomůcek, především v situaci, kdy se pohybují spolu s chodci po chodníku a nikoli u krajnice na silnici (v souladu se zákonem).

Jak to tedy správně je? A jaké podmínky pro pohyb těchto pomůcek platí? Lze je někde srozumitelně najít popsané a jak poznám, která pravidla pro mne případně platí?

Vycházíme-li ze stanoviska Ministerstva dopravy ČR k používání elektrokola (viz první metodický dokument v níže uvedeném odkazu https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Legislativa-silnicni-doprava-(1)/Silnicni-doprava-metodika-MD , záleží na konstrukci kola/koloběžky či vozíku a elektrobaterie a na tom, zda byl pohon dodán dodatečně či již při výrobě, a také na konstrukční rychlosti. Důležitá je také případná výjimka Evropské unie. Podle těchto parametrů poté tyto prostředky spadají do různých kategorií a v návaznosti na to mají různá práva a povinnosti při provozu na pozemních komunikacích.

Jinými slovy: je nutné rozlišovat např. elektrokolo/e-koloběžku s dodatečně namontovaným pomocným motorkem, kdy na kole nedošlo k zásahu do jeho nosných částí a pomocný motorek jde kdykoliv opět odstranit. V tomto případě se elektrokolo považuje stále za jízdní kolo se všemi důsledky, které se vztahují k provozu na pozemních komunikacích, především vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb. Jiné provedení vozidel označovaných jako elektrokola, která nebudou splňovat ve výše uvedené vyhlášce stanovené podmínky (především co se pomocného motorku týká – motorek je již namontován přímo od výrobce, tedy je zde zásah do nosných částí apod.), je vozidlo z hlediska zařazení posuzováno podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 168/2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 168/2013 vyjímá ze své působnosti, tj. z kategorie motocyklů několik provedení vozidel, která jsou definována v článku 2 bodu 2 tohoto nařízení, jehož znění je následující: 

„2. Toto nařízení se nevztahuje na tato vozidla:

a) vozidla s maximální konstrukční rychlostí nepřekračující 6 km/h;

b) vozidla určená výlučně pro používání tělesně postiženými osobami;

j) vozidla, která nejsou vybavena alespoň jedním místem k sezení.

Mechanické vozíky s přídatným pohonem jsou tedy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 168/2013 vyjmuty z kategorie motocyklů bez ohledu na konstrukční rychlost, případný zásah do nosné konstrukce či další parametry pohonu. Platí pro ně pravidla silničního provozu daná zákonem č. 361/2000 Sb., § 2, bodem j, kdy:

j) chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně.

Doplňuji, že v případech, kdy provedení vozidla – elektrokola/e-koloběžky neodpovídá podmínkám uvedeným v příloze 12 část C vyhlášky č. 341/2014 Sb., v platném znění, nebo nejsou vyjmuta z působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 168/2013, tak vozidlo – elektrokolo – podléhá schválení k provozu na pozemních komunikacích, registraci atd. zpravidla jako motocykl. Nebude se tedy jednat o jízdní kolo a jeho řidič je povinen provozovat ho jako motorové vozidlo – motocykl v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. jako např. být držitelem příslušného řidičského oprávnění.

Pro případné zájemce přidávám odkaz na edukační článek, který aplikuje metodiku Ministerstva dopravy ČR a vznikl ve spolupráci s ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje:

https://www.garaz.cz/clanek/potrebujete-ridicak-na-motorova-kola-a-kolobezky-21005987

(Text vznikl ve spolupráci s odborným sociálním poradenstvím CZEPA, děkujeme!)

Slavnostní otevření Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky v Brně

Slavnostní otevření domu se uskuteční dne 16. 9.2021 v 14-16 hod. za účasti primátorky města Brna paní Markéty Vaňkové a hejtmana Jihomoravského kraje, pana Jana Grolicha. Tisková konference proběhne od 15 hod.

Den otevřených dveří proběhne pro veřejnost od 16-19 hod. Program nabídne spoustu zajímavých aktivit, které TyfloCentrum Brno uspořádá spolu s pracovníky. Bližší informace o programu ZDE:

http://www.centrumpronevidome.cz/aktuality/slavnostni-otevreni-domu-sluzeb-pro-nevidome-josefa-chaloupky

Autorka je manažerkou sociálních služeb v neziskové organizaci.