Nová on-line brožura „Opatrovnictví v praxi“

Brněnská Liga vozíčkářů vydala novou příručku Opatrovnictví v praxi, dostupnou v on-line formě ke stažení. V brožuře je formou příkladů z praxe srozumitelně zpracováno téma omezení svéprávnosti – kdy a jak podat návrh k soudu, možný rozsah omezení, odpovědnost osoby omezené ve svéprávnosti apod., dále pak komplexně téma opatrovnictví včetně opatrovnické rady a odměny za výkon opatrovnictví.

Publikace je zaměřena velmi prakticky a pokrývá většinu témat, se kterými se potýkají pečující a opatrovníci. Příručka je ke stažení na webu: http://www.ligavozic.cz/poradna/

Autorka je manažerkou sociálních služeb v neziskové organizaci.