Nepostradatelná pomoc

Českobudějovické Centrum Bazalka ulehčuje už dvacet let rodinám, které se starají o děti s postižením. I když nejsou podobná zařízení obvykle na titulních stranách novin, pandemie koronaviru jasně ukázala, že se bez nich jen tak neobejdeme.

Text: Radek Gális
Foto: Autor a archiv Centra Bazalka

Centrum Bazalka je nestátní nezisková organizace, která poskytuje služby denního a týdenního stacionáře pro děti s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. „Fungujeme od roku 2004, takže zanedlouho budeme slavit 20 let od založení. V současné době máme 47 klientů z celého kraje, službu týdenního stacionáře využívá osm klientů a dva fakultativně. Ostatní jsou v denním stacionáři. Aby rodiče měli všechno pod jednou střechou, máme i základní a mateřskou školu speciální, kde poskytujeme individuální vzdělávání a také fyzioterapii,“ představuje zařízení Petra Mahrová, předsedkyně dozorčí rady Bazalky a PR pracovnice. V Bazalce je sedmým rokem. „Přišla jsem z komerčního sektoru a tahle práce mi dává velký smysl. Můžu použít dovednosti, které jsem získala během předchozího působení, aplikovat je v neziskové organizaci a nasměrovat ji tak zase trochu jinam,“ vysvětluje.

Za dvě dekády fungování zde řada klientů dospěla a nutně potřebuje novou službu – domov s celoročním nepřetržitým fungováním. V roce 2018 podali v Bazalce žádost o dotaci a po dlouhých jednáních získali na nový projekt přes 27 milionů korun. „Nyní už máme hrubou stavbu a měli bychom otvírat na přelomu let 2023 a 2024. Dům poslouží deseti klientům, dole budou žít lidé s kombinovaným postižením a v prvním patře ti mobilní s poruchami autistického spektra,“ přibližuje Petra Mahrová.

Asistentka pedagoga Aneta Dvořáková se ve speciální školce věnuje několika dětem zároveň.

Dům bude otevřen 365 dní v roce, což přinese velkou úlevu pro rodiče i pro dospělé klienty, kteří zde budou moc žít podle svého. Pozemek je obrovský, takže se sem vejde ještě jeden domov pro dalších osm lidí, a zůstane pořád veliká zahrada. „Nyní hledáme vhodnou dotační výzvu. Tahle služba prakticky v Českých Budějovicích neexistuje. Veřejnost si často neuvědomuje nebo zapomíná, že když se narodí dítě s postižením, ovlivní to chod celé rodiny i dalších zdravých sourozenců. Právě těmto rodinám chceme ulehčit, aby mohli žít co nejnormálnější život, a chceme poskytovat co nejlepší a nejkvalitnější život i jejich dětem,“ vypočítává Petra Mahrová.

Rodina jako základ

V jedné vesele vybarvené místnosti rehabilituje Anna Janovská s tříletým chlapcem, v další zase sociální pracovnice Jana Taliánová vzbuzuje podněty u sedící dívenky. Podává jí míčky, které klientka střídavě mačká a pouští. Ve třídě speciální školy v druhé budově sedí u stolku několik dětí s třídní učitelkou Renátou Mikulovou, jedno se houpe v zavěšené síti. 

„Mám celkem pět školáků od šesti do osmnácti let,“ prozrazuje učitelka s tím, že každé dítě má své individuální potřeby. S dětmi ve speciální školce proto pomáhá i asistentka pedagoga.

O klienty není v Bazalce nouze. Původně se centrum jmenovalo Světluška, název se ale pletl s nadačním fondem Českého rozhlasu pro zrakově postižené. Rozhodli se tedy změnit název na Bazalku, a to nikoliv náhodou. „Od začátku jsme pracovali v konceptu bazální stimulace a stali se tak prvním certifikovaným pracovištěm bazální stimulace v České republice,“ prozrazuje s hrdostí Petra Mahrová. „Bazální stimulace je pedagogicko-ošetřovatelský komplex, s nímž ke klientovi přistupujeme. Pomáháme celé rodině, a ta je přece bazálem čili základem společnosti. A bazalka je navíc zdravá bylinka,“ usmívá se. 

O klienty se starají zkušení zaměstnanci, kteří všemožně rozvíjejí jejich schopnosti.

Sedm týdnů stresu 

Také zdejší zařízení zažilo v uplynulých dvou letech složitý život v době pandemie. „Pro nás byla těžká hlavní první vlna covidu hned zpočátku,“ svěřuje se Petra Mahrová. Z nařízení vlády museli zařízení zavřít a šest nebo sedm týdnů bylo opravdu hodně drsných jak pro klienty, tak pro jejich rodiče. „Zvláště u dětských klientů s poruchami autistického spektra je důležitá rutina a pravidelný režim. Kvůli pandemii z něj ale najednou vypadli, navíc jejich pracující rodiče museli přestat chodit do zaměstnání, aby se mohli 24 hodin denně a sedm dní v týdnu o své děti starat. Což bylo opravdu hodně náročné a vyčerpávající, protože neměli žádnou oporu, ani terénní, která byla vládou také zakázána.“

Zatímco různé práce se daly vykonávat na dálku nebo on-line, v sociálních zařízeních to možné není. Dobrovolnická organizace ADRA, se kterou Bazalka spolupracuje, připravila alespoň čtení pohádek na dálku. „Nic jiného jsme ale první týdny s klienty dělat nemohli, a veškerá naše činnost se tak zastavila. Devadesát procent našich zaměstnanců pracuje v přímé péči, která se na dálku dělat zkrátka nedá. Naštěstí jsme po pár týdnech mohli otevřít a všechna omezení, jako byla nutnost nosit roušky nebo se pravidelně testovat, jsme zvládli. Byli jsme rádi, že jsme zpátky v práci a můžeme se zase postarat o klienty,“ vypráví s úlevou Petra Mahrová.

Zvláště u dětských klientů s poruchami autistického spektra je důležitá rutina a pravidelný režim.

Dodává vděčně, že i v těžké době jim zůstali dárci věrní. „Pořídili jsme si také vlastního psa na canisterapii, protože k nám v období pandemie nemohla docházet žádná externí služba. Navíc jsme se dovybavili a na zahradu pořídili malý bazén, abychom byli soběstační i v koupání. Jenže nám všem velmi chyběl kontakt s vnějším světem. Klienti nikam nechodili a nikdo nechodil ani sem k nám. Pro zaměstnance nebyla žádná nová školení, a když, tak jenom přes internet. A na to jsme si docela zvykli. Všichni jsme ale jinak v téhle době trpěli, a jakmile jsme mohli otevřít, byli jsme rádi.“ 

Studená pomoc 

Bazalka na provoz využívá státní dotace, bez kterých by s omezenými příjmy nemohla existovat. „Naštěstí máme také obrovskou základnu individuálních dárců, kterou budujeme deset dvanáct let. Tihle dárci, kteří pravidelně měsíčně přispívají třeba jen po stovce nebo dvou, pro nás hodně znamenají, jsou naši jistotou a velkou pomocí. I když loni bylo tornádo na Moravě a letos je válka na Ukrajině, takže potřebných je hodně, zůstávají nám věrní. Chápou, že naše služby nemůžeme bez finančních prostředků poskytovat,“ děkuje Petra Mahrová.

Štěpánka Čížková (vlevo) a Petra Mahrová se starají o to, aby centrum mělo dostatek peněz na provoz.

Organizace navázala také pravidelnou spolupráci s různými firmami a pořádá benefiční akce. Potkat je můžete například na tradičním půlmaratónu (před pár lety při něm běhali pro centrum štafetu i motocykloví závodníci bratři Smržové) a na konci zimy tu pořádají akci s názvem Nebuďme chladní aneb Otužilci pro Bazalku, kdy se v březnu chodí lidé koupat do řeky Malše a zaplatí si startovné. Pořádají také benefiční turnaj v plážovém volejbale smíšených trojic a benefiční běh Svatojánský kopeček ve sv. Jánu nad Malší. 

Bylinky proti vyhoření

Protože financí na provoz potřebuje centrum skutečně moc, stala se počátkem roku posilou fundraisingového týmu i Štěpánka Čížková, která vzpomíná na vznik centra. „Přátelím se s jednou ze zakladatelek, paní Martinou Koudelkovou, kvůli jejímuž synovi s postižením Bazalka vznikla. V prostorách, kde nyní sídlíme, původně fungovala státní školka, jejíž část byla uzpůsobena i pro postižené děti. Vedení města se ale kdysi z nějakého důvodu rozhodlo školku zavřít. Paní Koudelková společně s Vandou Polívkovou, současnou ředitelkou sociálních služeb, která měla také postiženou dceru, začaly o zařízení bojovat. Snažily se vybudovat jesle pro děti s kombinovaným postižením a postupně své snahy dále rozvíjely, aby pomohly nejen svým dvěma dětem, které už tady nejsou. Postupně se přidávali další klienti, až se centrum rozrostlo do současné podoby,“ vypráví.

I Štěpánka Čížková dlouho pracovala v soukromém sektoru, v obchodní sféře. Po 20 letech už měla podle svých slov pocit vyhoření. „Jelikož jsem celoživotně tíhla k sociálním službám a dlouhodobě podporuji např. Lékaře bez hranic, využila jsem nabídky, když se zdejší tým fundraiserů rozšiřoval. Jsem tady moc ráda a velmi spokojená,“ dodává a obrací pohled na zeď ozdobenou fotografiemi z nejrůznějších aktivit centra. 

Centrum Bazalka

Od roku 2004 pomáhá rodinám s péčí o děti s těžkým zdravotním postižením z celých jižních Čech. Snaží se ulehčit životní situaci těchto rodin a dát prostor pro jejich zdravý chod. Nabízí ucelenou rehabilitaci, tzn. propojení sociálních služeb, vzdělání a fyzioterapie:

– Denní a týdenní stacionář – ambulantní a pobytové sociální služby
– ZŠ speciální a MŠ speciální – poskytuje vzdělání podle individuálních potřeb a možností každého žáka
– Fyzioterapie – cílenou rehabilitací se snaží zlepšit kvalitu života či přinejmenším stabilizovat zdravotní stav

Více na www.centrumbazalka.cz