Můžeš.cz > Aktuality > ParaCENTRUM Fenix Brno se představuje

ParaCENTRUM Fenix Brno se představuje

Aktuality 05. března 2012

ParaCENTRUM Fenix Brno se představuje Aktuality

Para nikoliv jako paraořechy, ani jako parašutista ale jako paraplegie = ochrnutí dolních končetin. Fenix je pták vstávající z popela, jehož slzy uzdravují, a pomáhá těm, kteří hájí spravedlnost (čtenáři Harryho Pottera určitě vědí). ParaCENTRUM Fenix je název občanského sdružení, které pomáhá lidem po ochrnutí v důsledku úrazu páteře a míchy (tzv.spinální trauma) nebo kteří v průběhu života ochrnuli pro jiné získané onemocnění míchy. Naprostá většina z nich se pohybuje na vozíku. Motto “Zpět do života“ jednoznačně vystihuje poslání této neziskové organizace. Zpět do života se týká nejen klientů, ale i jejich rodinných příslušníků a všech okolo. Co klientům a jejich rodinám nabízíme ?

V rámci registrovaných sociálních služeb dle zákona č.108/2006Sb. zajišťujeme odborné sociální poradenství. Již ve fázi, kdy je postižený člověk (nejčastější příčinou těchto úrazů jsou autohavárie, pády z výšky, sport-kolo, skoky do vody, parašutismus aj.) v péči zdravotníků na spinální jednotce, spolupracujeme nejen s ním, ale i s rodinnými příslušníky, nabízíme informace a pomoc, kterou rodina či jedinec potřebují. V období rehabilitace na specializovaném pracovišti spinální rehabilitační jednotky ( v ČR jsou 3 – Hrabyně, Luže-Košumberk a Kladruby) pomáháme zajišťovat bezbariérovost bydlení, vyřizovat žádosti na úřadech a připravit vše pro návrat postiženého člověka do domácího prostředí tak, aby mohl bydlet doma a nemusel být umístěn do nějakého zařízení. Součástí naší pomoci je i osobní asistence, jenž dle potřeby probíhá i v místě bydliště klienta a dále má klient možnost využívat i aktivizační služby. Aby udržel a případně ještě vylepšil dosažený pohybový potenciál, nabízíme rekondiční cvičení s fyzioterapeutem. V loňské roce jsme registrovali službu sociální rehabilitace, která je financována z tříletého projektu Zpět do života II. Tento , projekt je podpořen z fondů EU a jeho součástí je nácvik jemné motoriky a úchopů u těch, kteří mají postiženy i ruce. Docvičujeme soběstačnost, přesuny a zacvičujeme i rodinné příslušníky, jak asistovat a přitom si nezničit vlastní záda. Mapujeme možnosti zařazení do pracovního procesu.

 Klienty, kteří sami do centra nemohou dojet, vozíme speciálně upraveným vozidlem pro klienty na vozíku, které jsme získali ze společného projektu Nadace Globus a nadace Konta Bariery v roce 2007 (někteří možná znáte reklamu, která běžela vloni v TV, kde byla i paní Lucie Bílá).

 Každoročně pořádáme týdenní rekondiční pobyt pro klienty a jejich rodinné příslušníky. Vloni to byly pro velký zájem pobyty dva a také v roce letošním máme zajištěny dva týdenní termíny v měsíci srpnu. Každý klient na pobytu má denní hodinovou práci s fyzioterapeutem, všichni (i chodící) se účastní skupinového cvičení, hrajeme terénní hry, je možnost vylepšit PC znalosti, děti mají svoji olympiádu, jsou besedy a přednášky z oblasti paraplegiologie i sociální problematiky, chodíme na houby, relaxujeme duši. Rodinní příslušníci i klienti si v tomto neformálním prostředí vyměňují zkušenosti.

 Organizujeme pravidelná přednášková středeční odpoledne z oblasti medicíny o problematice našich klientů, ale i o cestování na vozíku, létání balónem na vozíku, sportu lidí s disabilitou a mnoha dalších aktivitách. Přednášky se střídají s tvořením = keramika, malování na hedvábí, na kameny, pedig, práce s hmotou fimo, s voskem, korálky a další. Každoročně organizujeme počítačové kurzy na různých úrovních znalostí – od začátečníků až po pokročilé, zpracování digitální fotografie, tvorbu webovských stránek.

 Pořádáme či spolupořádáme různé sportovní aktivity – turnaj v petanque, Čarodějnický a Mikulášský turnaj ve stolním tenisu, handbike (kolo pro vozíčkáře na pohon rukama), pomáháme při lehkoatletických závodech vozíčkářů v červnu. Spolu s SK Moravia Brno (klub handicapovaných sportovců) spolupořádáme vždy druhou listopadovou sobotu závěrečné kolo Českého poháru vozíčkářů ve stolním tenisu. Stalo se tradicí, že sběrači míčků jsou skauti ze 27.oddílu Starý Lískovec a celý turnaj je pod záštitou primátora města Brna.

 Jsme zapojeni do komunitního plánování magistrátu města Brna i Jihomoravského kraje, účastníme se jimi organizovaných akcí jako je Brno zdravé město apod. Tam si chodící lidé mohou vyzkoušet, jak se jezdí na vozíku, nějaké sportovní aktivity na vozíku a pohovořit o tom, co život na vozíku představuje. Samozřejmě se velmi aktivně podílíme na připomínkování legislativních změn, které se života lidí na vozíku týkají. Výkonným orgánem je rada sdružení a není bez zajímavosti, že ze 7 členů je 5 z nich současně i klienty cílové skupiny s mobilitou na vozíku.

 Naši činnost představujeme na odborných kongresech v tuzemsku i zahraničí. V roce 2009 bylo ParaCENTRUM Fenix přijato jako řádný člen European Spinal Cord Injury Federation, což je evropská federace klientských organizací lidí po spinálním traumatu, která sdružuje zástupce ze 25 členských zemí. V roce 2011 jsme v rámci ESCIF realizovali a na kongresu presentovali dotazníkovou studii o sociálních a zdravotních úhradách u klientů naší cílové skupiny. Bude využita jako pilotní studie v rámci širšího projektu. Letos se zapojujeme do mezinárodní studie o infekci MRSA. Tématem letošního kongresu ESCIF, který se bude konat v květnu v italském Toskánsku, je dopad evropské ekonomické krize na život lidí po spinálním traumatu. ParaCENTRUM Fenix připravuje presentaci o změnách v sociálním sytému od ledna 2012. Vedle účasti na každoročních kongresech jsme v roce 2011 navštívili centrum v německém Lobbachu a Svaz paraplegiků ve Slovinsku. Získáváme zkušenosti, které potom uplatňujeme v práci pro naše klienty tak, abychom jim i jejich rodinám byli co nejvíce prospěšní.

 V loňském roce se naším patronem stal herec pan Pavel Kříž, který s manželkou naše centrum navštívil. Na rok 2012 plánujeme společné akce v závislosti na časových možnostech pana Kříže.

 Ptáte se, kde na činnost získáváme finanční prostředky, když jsme nestátní nezisková organizace ? Každoročně podáváme projekty na Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Úřad vlády. Klienti přispívají členskými příspěvky a některé služby jsou, v souladu se zákonem, částečně klienty hrazeny. Letos jsme byli úspěšní ve tříletém mezinárodním projektu podpořeném z fondů EU, jehož partnery jsou spolupracující organizace z Dánska, Holandska, Slovinska a Slovenska. Tématem je zaměstnávání lidí po spinálním traumatu a finále bude uspořádání kongresu ESCIF v roce 2015 v České republice. Ve stávající ekonomicky nelehké době nám přispívají i někteří sponzoři. Významnou institucí, která nás podporuje a spolupracuje s námi, je i Nadace Charty 77 – Konto Bariery.

Sídlo má ParaCENTRUM Fenix na ulici Kosmonautů 17, pracoviště je na Netroufalkách č.p. 3. Snažíme se o převod tohoto objektu na naše občanské sdružení, abychom mohli vybudovat i ubytovací kapacity a být prospěšní klientům nejen z Brna a Jihomoravského kraje, ale z celé Moravy. Praha má Paraple, Morava má Fenix. Pokud máte zájem se cokoliv o nás dozvědět, naleznete informace na www.pcfenix.cz nebo můžete napsat na adresu info@pcfenix.cz . dr.Lia Vašíčková členka rady sdružení vasickova@pcfenix.cz

Autor: admin

Přidat komentář

povinné

povinné, nebude publikován

Blue Captcha Image Refresh

*