Můžeš.cz > Aktuality > Když klávesnice není mým šálkem čaje

Když klávesnice není mým šálkem čaje

Aktuality 30. listopadu 2010

Když klávesnice není mým šálkem čaje Aktuality

Bez klávesnice si běžný uživatel práci s počítačem neumí představit. Co když ale někoho ruce či prsty neposlouchají – má ještě jinou možnost, jak ovládat počítač? Vždyť pro mnohé lidi se zdravotním postižením může znamenat počítač s internetem jinak těžko nahraditelné jediné propojení s ostatním světem.

Naštěstí technologický vývoj přináší různá řešení, která umožňují alternativním způsobem nahradit klávesnici i lidem s velmi těžkým zdravotním postižením. Mohli se o tom přesvědčit návštěvníci říjnového veletrhu Medical Fair / Rehaprotex v Brně. Pokud se zastavili v expozici Internetovna, měli zde na výběr tak širokou škálu možností, jaká se jinde nevidí. Několik organizací bylo vedle sebe seřazeno tak, že když návštěvníci postupně obešli všechny, téměř nikdy se nestalo, že by nenašli řešení, které by pro ně bylo vhodné. Jejich cesta začínala zpravidla u občanského sdružení Polovina nebe a společnosti Newton Technologies, které předváděly využití hlasových technologií.

Hlas místo rukou

„Náš projekt je orientován zejména na skupinu osob s kvadruplegií, kvadruparézou, případně paraplegií horních končetin nebo jejich těžkou paraparézou v takovém rozsahu, že nemohou provádět ani minimální úkony drobné motoriky. Tato zdravotní znevýhodnění se snažíme odstranit pomocí nových hlasových technologií umožňujících ovládání počítače prostřednictvím hlasu klienta a dále technologií zaznamenávajících diktovaná slova v písemné podobě,“ představila Daniela Rázková z Poloviny nebe projekt Duhový most. Cílem projektu spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu je vyškolit během tří let nejméně 50 těžce handicapovaných uživatelů v ovládání počítače hlasem tak, aby jej mohli používat k práci s běžnými základními programy. První den výstavy předváděla, jak lze „zkrotit“ počítač jen hlasem, mladá lektorka kurzu Dita Horochovská. Sama je od dvou let ochrnutá a dnes je bohužel zcela odkázána na pomoc okolí. To však neznamená, že by byla bezmocná! Jako jedna z prvních v České republice se naučila ovládat hlasem svůj počítač a je s jeho pomocí schopná sama například telefonovat, psát e-maily, dopisy, pracovat s texty, učit se, číst knihy, surfovat na internetu, dívat se na filmy, poslouchat hudbu nebo hrát hry. I přes svůj obrovský handicap může dělat plno věcí tak jako její ostatní vrstevníci. A troufám si tvrdit, že s některými programy či s internetem si umí poradit lépe než mnozí z nich. Ostatně jinak by asi těžko zvládla se svým handicapem maturitu. Lepšího lektora účastníci kurzu nemohli získat.

Pokyny lze dávat i dechem

Ne pro všechny se ale hodí ovládání hlasem. Program sice lze přizpůsobit menším odchylkám ve výslovnosti, ale pokud má někdo vedle pohybového omezení ještě i větší problémy s mluvením, pak musí hledat pomoc jinde. Třeba hned u sousedních stolů, na které vyložili spoustu pomůcek pracovníci olomouckého občanského sdružení PETIT. Několik z nich umožňovalo i ovládání počítače různými alternativními způsoby. „Pro některé lidi s dětskou mozkovou obrnou, spastiky, kteří nejsou schopni koordinovaných pohybů a mají problémy s řečí, může být řešením Integra Mouse. Jde o zařízení, které se ovládá dechem, případně tlakem na dechovou trubičku. Vdechnutí znamená totéž co kliknutí levým tlačítkem myši, lehkým výdechem se nahradí kliknutí pravým tlačítkem,“ pustil se ochotně do vysvětlování Jiří Menšík. Ale ani to nemusí vyhovovat každému. Co potom? „Pak přichází na řadu škála dalších zařízení na principu ovládání pomocí jednoho či dvou spínačů. V případě jednoho spínače stačí dokázat rozlišit krátký a dlouhý stisk. Kdo je schopen hýbat jen hlavou, ten může ovládat počítač například bradou pomocí joystickové myši,“ začal předvádět jednu pomůcku po druhé Jiří Menšík.

Stačí jedna klávesa

Z vlastní dílny Petitu pochází program 1 klávesou, který umožňuje komunikaci prostřednictvím počítače i lidem, jejichž postižení jim dosud nedovoluje komunikovat s okolím žádnými nebo téměř žádnými prostředky. „Jde především o lidi s postižením DMO nebo těžkou afázií, případně po úrazu, kteří jsou natolik ochrnutí, že mohou hýbat jen jednou částí těla, například hlavou či prstem u nohy. Navíc kvůli svému postižení nemohou mluvit a ani jiným způsobem komunikovat se svým okolím. Nemohou sdělit svým blízkým své pocity a potřeby. Jejich inteligence i vnímání jsou normální, proto mohou využít svých znalostí a vědomostí a prostřednictvím počítače, speciálního softwaru a pomůcek na ovládání počítače pak dokáží se svým okolím komunikovat,“ upřesnil Jiří Menšík. Během čtyř veletržních dnů jsem si povšiml, že snad každý zájemce si po vyzkoušení různých systémů nakonec vybral nějakou pomůcku k ovládání počítače, která by vyhovovala jeho postižení. „Bohužel se občas stane, že pro někoho nenajdeme vhodné řešení,“ přiznal však Jiří Menšík, že i přes slibný rozvoj technologií v posledních letech někdy nastávají situace, kdy je postižení člověka tak komplikované, že zatím vědci a technici nenašli způsob, jak je kompenzovat.

Když fungují jen oči

K nejzajímavějším technickým novinkám posledních let v této oblasti patří ovládání počítače pohybem očí. V podobě výrobku I4Control, vyvinutého před časem v pražském ČVUT, nechybělo ani v Internetovně. „Asi stovku těchto zařízení jsme dodali do zahraničí a zhruba devadesát je jich v oběhu mezi českými uživateli,“ uvedl Vratislav Fabián z firmy Medicton Group, která se ujala jejich výroby a distribuce. „V tuzemsku je jich prodáno šedesát, u patnácti zapůjčených se řeší jejich financování a dalších patnáct jsme zapůjčili některým speciálním školám či zdravotnickým zařízením.“ Základ systému I4Control tvoří malá kamera, která je uchycena k brýlové obrubě a z bezprostřední blízkosti snímá uživatelovy oční pohyby. Získaná informace o změně polohy zorničky slouží přímo k řízení polohy počítačové myši. Například dívá-li se uživatel vpravo, počítačový kurzor se pohybuje vpravo. Jde o podobný princip jako u joysticku. Kliknutí levého tlačítka myši nahrazuje mrknutí či spíše zavření oka na určitou časovou konstantu (nejčastěji jednu sekundu). Pravé tlačítko myši nahrazují doplňkové funkce základního menu, které se vyvolá zavřením oka na delší časovou konstantu (nejčastěji dvě sekundy). Doprovodný software k systému I4Control umožňuje handicapovaným uživatelům efektivněji ovládat instalované aplikace. „Odhadujeme, že v České republice je tři sta až čtyř sta lidí, pro které by byl I4Control vhodným řešením s ohledem na jejich handicap,“ dodal Vratislav Fabián. V Internetovně nechyběly díky výrobnímu družstvu nevidomých Spektra ani pomůcky určené pro uživatele se zrakovým postižením. Novinkou mezi nimi byl asistenční program Dolphin Guide, který je vhodný i pro seniory a lidi, kteří se práci na počítači dosud neučili a ani se příliš učit nehodlají. Guide se ovládá z přehledných nabídek, není nutné pracovat ve složitém grafickém prostředí dnešních počítačů. Vše, s čím se uživatel v programu Guide setká, mu současně přečte hlasový výstup. Ne každý se dostal do Brna na veletrh Medical fair a mohl si projít Internetovnu. Dobrá zpráva zní: vývoj jde potěšitelně dopředu a hodně se dá zjistit i na internetu. Stačí začít s adresami uvedenými v rámečku. Info: Kde hledat alternativy www.petit-os.cz www.spektra.eu www.polovinanebe.cz www.alternativnikomunikace.cz www.i4control.eu Uvozovky: Vdechnutí znamená totéž co kliknutí levým tlačítkem myši, lehkým výdechem se nahradí kliknutí pravým tlačítkem. Jako jedna z prvních v České republice se naučila ovládat hlasem svůj počítač.

Autor: jaroslav-winter

Přidat komentář

povinné

povinné, nebude publikován

Blue Captcha Image Refresh

*