Časopis pro ty, kteří se nevzdávají

Ještě než odletíte

Letecká doprava lidí se zdravotním postižením má svá specifika a upravují ji mezinárodní předpisy. Jednotlivá letiště i společnosti jsou na pasažéry se specifickými potřebami připraveny, takže není nutné mít obavy. Je však dobré, někdy i nezbytné, se o přepravních podmínkách předem informovat.

Text: Radek Musílek
Foto: Jan Šilpoch
 
Ať už cestuje vozíčkář, nevidomý člověk s vodicím psem nebo kdokoliv s jiným typem postižení, může se spolehnout, že dostane zdarma nezbytnou asistenci. A to jak při pohybu po letišti, tak při nástupu do letadla. Zároveň však musí počítat s určitými pravidly, která se trochu liší v závislosti na letecké společnosti, jejíchž služeb se rozhodl využít. V České republice jich působí několik desítek. Oslovili jsme ty nejvýznamnější, abychom zjistili, co je společné, a co se naopak liší.
 
Nahlásit se předem!

Pravidlo číslo jedna zní: Dejte o sobě předem vědět. Všechny oslovené společnosti ve svých dopravních podmínkách vyžadují, aby se cestující s postižením nahlásil nejméně 48 hodin předem. Z praxe víme, že cestu lze úspěšně absolvovat i bez dodržení tohoto pravidla, pokud používáte mechanický vozík a nemáte žádné speciální požadavky vyjma vynesení na palubu. Vystavujte se však riziku, že nastanou komplikace, které mohou v extrémním případě vést až k vyloučení z přepravy. Společnosti mají totiž různé interní předpisy o maximálním počtu pasažérů s handicapem na palubě nebo o nutnosti mít s sebou asistenta (spolucestujícího bez postižení). Pokud nebude dopravce předem informován, může vás odmítnout – klidně až u samotného nástupu do letadla. Zejména to platí pro cestování skupiny osob na vozíku.

Všeobecné dopravní podmínky a podmínky přepravy osob s postižením uvádějí všechny společnosti na svých stránkách. Někdy se však neobejdete bez angličtiny. Pokud existuje, poskytne vám základní informace také telefonická linka. E-mailová komunikace je kupodivu poměrně komplikovaná, často ani nelze najít relevantní adresu, kam svůj dotaz směřovat. Pokud cestujete s cestovní kanceláří, měla by všechny tyto věci vyřídit za vás. Není však od věci ji o to raději požádat a nespoléhat se na to, že vše udělá automaticky.
 
Potřebuji asistenta?

Jestliže svůj handicap a případné specifické požadavky poctivě předem nahlásíte, může se stát, že budete muset vyplnit formuláře, dodat informace o rozměrech a váze svého vozíku, případně předložit lékařské potvrzení. To je sice oficiálně vyžadováno jen v různých odůvodněných případech (psychické onemocnění, potřeba péče během letu, používání dýchacího ventilátoru apod.), stává se však, že je tento požadavek vznesen i u člověka, který prostě jen sedí na vozíku. Veterinární prohlídka pak může být vyžadována u vodicích psů, kteří mají výjimku a na rozdíl od ostatních zvířat mohou přímo na palubu.

Také otázku doprovodu-asistence je dobré předem prozkoumat. Někdy může letět člověk s postižením zcela sám, a i když se předem nenahlásil, vše projde bez mrknutí oka. Jindy se může setkat s tímto požadavkem i bez závažného odůvodnění. Jako například u společnosti Finnair. Většinou však pravidla pro doprovod znějí podobně jako u společnosti Emirates:

Z bezpečnostních důvodů je třeba, aby cestující s postižením cestovali v doprovodu či za asistence další osoby, pokud:

- potřebují cestovat na nosítkách či v inkubátoru nebo vyžadují lékařskou pomoc během letu. Doprovod musí být schopen vyhovět osobním a lékařským potřebám,

- nejsou schopni správně porozumět či reagovat na bezpečností pokyny z důvodu mentálního postižení,

- nejsou schopni si sami pomoci v případě evakuace z letadla

- mají těžkou poruchu sluchu a zraku a nejsou schopni do jisté míry komunikovat se zaměstnanci letecké společnosti.

Palubní personál nemůže asistovat při krmení, osobní hygieně či na toaletě. Stejně tak nemůže cestující zvedat ani je nosit, poskytovat lékařské služby (například podávat injekce). Pokud zdravotní stav cestujícího vyžaduje, aby mu jiná osoba poskytla tento druh péče, je třeba, aby tato osoba měla vlastní letenku.
 
Elektrický vozík a jiná specifika

Do značné míry také záleží na výkladu výše uvedených pravidel, protože například lze diskutovat o případu evakuace z letadla. Kdo si ještě dokáže pomoci sám a kdo už ne? Neriskujte, že takovou diskusi povedete u přepážky před nástupem do letadla, až zjistíte, že vás kapitán bez doprovodu odmítne přepravit.

Zmíněná přeprava na nosítkách se týká velmi ojedinělých případů, kdy někdo nedokáže absolvovat let vsedě. I takové situace se dají vyřešit, vyžadují však delší časový předstih, protože se neobejdou bez úprav interiéru letadla. Nejedná se také o běžně nabízenou službu a přepravci ji poskytují jen v poměrně přísně vymezených případech – například z důvodů transportu pacienta po operaci v zahraničí nebo u opravdu závažných forem postižení.

Méně neobvyklé, ale rovněž poměrně specifické, je cestování s elektrickým vozíkem nebo skútrem. Předem počítejte s tím, že baterie musí být pouze suché/gelové. Přepravce bude chtít znát hmotnost a rozměry vozítka, protože existují stanovené limity. Počítejte s tím, že pro pohyb po letišti vám bude přidělen erární mechanický vozík, protože váš elektrický bude odeslán k nakládání.
 
Dobré rady na závěr

Sjednejte si kvalitní cestovní pojištění. Ideálně bude-li týkat i vašich pomůcek, pokud máte extrémně drahé. Poměrně často se stává, že při nakládání/vykládání dojde k jejich poškození. Letecké společnosti jsou) sice pro tyto případy také pojištěny a vcelku bez problémů způsobené škody uhradí, nicméně i jejich pojistky mají své limity.

S vlastním mechanickým vozíkem můžete až k letadlu, do kterého je následně naložen. Nezapomeňte u odbavení připomenout, aby vám byl zase přednostně přistaven hned při vystupování („delivery at gate“). Pro tento požadavek existuje speciální visačka-nálepka. Řekněte si o ni, pokud ji nedostanete automaticky. Jinak se vám může stát, že na cílovém letišti váš vozík přijede až s kufry a vy budete do té doby muset používat tamní letištní.

Užíváte-li nějaké tekuté léky či přípravky, nechte si předem vystavit lékařské potvrzení o jejich nezbytnosti i na palubě, protože jinak vám budou z bezpečnostních důvodů zabaveny jako všechny nádoby s tekutinami s objemem nad 100 ml.

Vozíte-li si s sebou nářadí, lepení duší apod., raději toto vybavení nechte v kufru. Může se stát, že by neprošlo bezpečnostní prohlídkou palubních zavazadel.

Nebuďte překvapeni, že vám nebude umožněno vybrat si místo v letadle. Dopravci mají různé (nezřídka protichůdné) předpisy o tom, kde má osoba s omezením pohybu sedět. Někdy je to u okénka, jindy k uličce. A překvapivě často se jedná o ty nejzazší řady sedadel.

Počítejte s tím, že během letu budete bez svého vozíku, takže ho nebudete moci využít k přesunu na WC. Nehledě na stísněnost uliček i toalet samotných.

Pokud nejste zkušení cestovatelé, přečtěte si alespoň zkušenosti na internetu, poptejte se přátel, a hlavně se v každém případě předem ohlaste letecké společnosti, s níž budete cestovat, jestliže se chcete vyhnout překvapením. A i když nějaká nastanou, tak si především nenechte cestu pokazit. Jsou to přece zážitky, kvůli kterým vyrážíme z pohodlí svého domova a zaběhlých kolejí každodennosti.
 
...

Text vyšel v květnovém vydání a najdete jej také v našem archivu. Předplaťte si časopis Můžeš a dostanete jej do své schránky vždy na začátku měsíce.
  • 1

Aktuální číslo

červenec - srpen 2020

červenec - srpen 2020

Partneři Můžeš

Sponzoři a partneři projektu

  • Konto bariéry
  • Ministerstvo zdravotnictví
  • Hlavní město Praha
  • Helpnet.cz
  • Sprinx Systems, a.s. (1)
  • Česká pošta