Časopis pro ty, kteří se nevzdávají

Ergotep zná recept

Vítězem soutěže Zaměstnavatel bez bariér v kategorii Neziskové organizace se letos stala sociální firma Ergotep, družstvo invalidů z Proseče u Skutče. Zavítali jsme tedy ke Žďárským vrchům, abychom viděli, jak funguje podnik, který zaměstnává tři stovky lidí s postižením a vytváří podmínky pro jejich integraci do společnosti.

Text: Radek Musílek
Foto: Jan Šilpoch
 
Ergotep si ocenění vysloužil díky úspěšné realizaci svojí filozofie – plnohodnotné podnikání postavené na práci osob se zdravotním postižením, o které je postaráno po stránce jejich růstu, vzdělávání a sociální péče. K tomu je ještě nutno přičíst řadu sociálně odpovědných projektů, kterým se podnik věnuje.
 
Nereálná myšlenka?
V roce 2003 vznikl Ergotep jako rodinná firma ve snaze pomoci k profesnímu uplatnění některým členům rodiny s postižením. Současný předseda družstva Petr Herynek vypracoval původně integračně-sociální podnikatelský projekt jako svoji diplomovou práci při studiu na vysoké škole v Olomouci. Paradoxně ji na první pokus neobhájil. Oponentům se zdála celá idea příliš nereálná. Budoucnost ukázala, že se mýlili oni: družstvo dnes patří k lídrům sociálního podnikání v ČR.

Mezi klienty najdete desítky známých firem, je významným zaměstnavatelem ve svém regionu, dělí se už na několik divizí a jeho služby dosáhnou až do Polska a na Slovensko. Na začátku si však společnost prošla několika slepými uličkami: „Začínali jsme s montážními pracemi, doplňky k vozíkům, výrobou ližin či úpravami automobilů. Dost jsme ale naráželi na problémy s pojišťovnami a certifikacemi. Tuhle cestu jsme proto celkem záhy opustili. Stejně jako následné elektromontáže pro jednu německou firmu. Bylo vidět, že nás to nijak nerozvine,“ vzpomíná na začátky Petr Herynek. 

Průlom přišel v roce 2005 navázáním spolupráce s Poštovní spořitelnou. Nejprve šlo o podporu programu Postžiro – handicap, který si vysloužil i ocenění Finanční produkt roku. Orientace družstva se zásadním způsobem proměnila k podpoře bankovních služeb – zajištění distribuce zásilek, logistiky, obchodu a věrnostních programů. Zkrátka tzv. back-office produkty, které bankám (a postupně i dalším firmám) ušetřily administrativní práci.

Změna zaměření si pochopitelně vyžádala také nárůst počtu zaměstnanců, jejich zaškolení a investice do prostor i vybavení, včetně softwarového. Díky promyšlené strategii, spolupráci s úřadem práce, krajem a dalšími subjekty se dodnes daří podnik stabilně rozvíjet. Dokonce do té míry, že postupně přebudovávaný objekt bývalé ETY v Proseči přestává stačit. 

...

Celý článek je dostupný v aktuálním čísle. Předplaťte si časopis Můžeš a dostanete jej pohodlně každý měsíc do své schránky.  Přečíst si jej můžete také elektronicky.


  • 1

Aktuální číslo

říjen 2020

říjen 2020

Partneři Můžeš

Sponzoři a partneři projektu

  • Konto bariéry
  • Ministerstvo zdravotnictví
  • Hlavní město Praha
  • Helpnet.cz
  • Sprinx Systems, a.s. (1)
  • Česká pošta