Časopis pro ty, kteří se nevzdávají

Vše okolo DPH u aut

■ Nárok na státní příspěvek na nákup auta vzniká jednou za 10 let. ■ DPH lze odečíst i při koupi ojetého vozu. ■ Handicapovaní mohou požádat o vrácení DPH...

■ Nárok na státní příspěvek na nákup auta vzniká jednou za 10 let.
■ DPH lze odečíst i při koupi ojetého vozu.
■ Handicapovaní mohou požádat o vrácení DPH.

Komu stát přizná státní příspěvek na pořízení auta, ten má také nárok na vrácení DPH. Tuto výhodu mohou handicapovaní využít při nákupu nového i ojetého auta. Přinášíme odpověď na sedm otázek týkajících se vrácení této daně.

1. Co vlastně je DPH a jak je to u aut?

Daň z přidané hodnoty. Při koupi auta ji platí všichni, ale většina podnikatelů může požádat o její vrácení. Trochu paradoxně se jim říká plátci DPH – protože všechny své faktury musí navýšit o DPH, zákazníkům účtují svou práci, služby nebo zboží s touto přirážkou, a takto vybranou daň poté posílají státu. Proto jsou nazýváni plátci DPH. U auta, které jim bude sloužit k podnikatelským účelům, si mohou daň z přidané hodnoty odečíst. DPH si však neodečítají například živnostníci a osoby samostatně výdělečné činné, jejichž roční obrat nepřesáhne hranici milionu korun, pokud se k plátcovství nepřihlásí dobrovolně i při nižším obratu. Říká se jim neplátci DPH.

2. Co je u handicapovaných jinak?

Handicapovaní, kteří získali na auto státní příspěvek, mohou požádat o vrácení DPH podobně jako podnikatelé. Od státu dostanou zpět daň z celé pořizovací částky nového či ojetého vozu, maximálně však do výše 100 000 Kč. Lze ji vrátit pouze za jeden osobní automobil zakoupený v období pěti let. Nárok na státní příspěvek, bez kterého si odečíst DPH není možné, však vzniká jen jednou za 10 let. Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdříve v měsíci, kdy byl osobní automobil zakoupen.

3. Lze odečíst DPH i při koupi ojetého vozu?

Ano, je to možné. „Podmínkou je ovšem koupit toto auto zase od plátce DPH. Jedině ten může na daňovém dokladu DPH vyčíslit,“ říká Simona Štorková, účetní poradkyně.

DPH se tedy objevuje jen u těch ojetých aut, která dříve patřila podnikatelům a firmám – plátcům DPH. Ti při jejich koupi dostali daň od státu zpět, nyní ji však musí při prodeji doplatit. Auto za 500 tisíc korun (86 777 Kč činilo vrácené DPH) tedy firma po pěti letech vlastnictví prodává například za 200 tisíc korun, protože právě za takovou sumu se podobná auta prodávají. Tato částka už zahrnuje DPH ve výši 21 procent – tedy 34 720 Kč, které firma pošle finančnímu úřadu. Pokud takové auto kupuje handicapovaný, který má nárok na vrácení daně (dostal státní příspěvek; pokud nedostal, nemůže vrácení DPH nárokovat), obdrží daň od státu zpět. Právě oněch 34 720 Kč. Podobná situace nastane při koupi takového auta z autobazaru – pokud jde o vůz, který patřil podnikateli nebo firmě, poté ho odkoupil bazar, který je plátcem DPH. Auto opět nabízí s možností odpočtu DPH.

Jiná situace nastává, když vůz prodává fyzická osoba nebo živnostník, který DPH neplatí (neplátce). Celá daň byla již odvedena při koupi nového vozu plátcem, který vozidlo prodal neplátci, a handicapovaný z něj nemůže nárokovat DPH k vrácení.

Pokud se takové auto prodává v autobazaru, zdaňuje se pouze přirážka autobazaru snížená o daň z přirážky. Tato přirážka se stanoví jako rozdíl mezi prodejní cenou obchodníka a pořizovací cenou vozidla.

Bazar tedy například vykoupí takové auto za 150 000 Kč a prodává ho poté za 170 tisíc. Nárok na odpočet DPH vzniká jen z přirážky ve výši 20 tisíc korun a činí 3472 korun. „V tomto případě je potřeba upozornit autobazar na to, že chceme nárokovat vrácení DPH, aby nám DPH na dokladu vyčíslil,“ radí Simona Štorková.

4. Kde se o vrácení DPH žádá?

Příslušnou žádost je zapotřebí adresovat místně příslušnému finančnímu úřadu podle místa trvalého pobytu zdravotně postižené osoby.

Nesmí na ní chybět údaje o žadateli (jméno, místo pobytu a rodné číslo), rozhodnutí o přiznaném příspěvku na nákup osobního automobilu a daňový doklad o prodeji osobního automobilu.

Osobě se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení DPH, se daň vrátí do 30 dnů po podání žádosti.

5. Stačí zaplatit cenu auta bez DPH ?

Není to možné. Zákazník musí uhradit celkovou cenu nového či ojetého auta včetně DPH. Až poté může požádat o její navrácení na finančním úřadě. Někteří prodejci nových vozů, ale i autobazary, nabízejí možnost překlenutí DPH. Znamená to, že vrácení daně někdy vyřídí sami.

6. Jak je to s DPH při financování auta úvěrem či leasingem?

Finanční produkty – leasing či úvěr – zahrnují sazbu DPH. U leasingu platí, že si handicapovaný může podat žádost o vrácení daně, až když budou převedena vlastnická práva z prodávajícího na oprávněnou osobu. V případě úvěru se odpočet DPH chová podobně jako při koupi za hotové peníze. Handicapovaný si tudíž nárokuje vrácení DPH ihned a z celé ceny vozu, i když ho postupně splácí v měsíčních splátkách.

7. Jak to bude s DPH při následném prodeji?

Pokud vozidlo vlastnil handicapovaný, který si nechal od státu vrátit DPH, a prodává jej dalšímu člověku s postižením, není už možnost vrácení daně. Prodejní cena vozu už nezahrnuje žádné DPH, protože vozidlo prodává neplátce DPH.

Více na www.autembezpecne.cz

info

Konto Bariéry radí při nákupu auta

Internetové stránky AutaBezBarier.cz jsou projektem Konta Bariéry a usnadňují handicapovaným nákup vozu.

Dealerům přitom radí, jak auto lidem s postižením prodat.

Jsou rozdělené do pěti hlavních částí:

 • informace zaměřené na státní podporu
 • problematika vrácení DPH při koupi auta
 • financování vozidel
 • pojištění auta
 • úpravy vozidel

Více na www.autabezbarier.cz

 • 1

Aktuální číslo

červenec - srpen 2020

červenec - srpen 2020

Partneři Můžeš

Sponzoři a partneři projektu

 • Konto bariéry
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Hlavní město Praha
 • Helpnet.cz
 • Sprinx Systems, a.s. (1)
 • Česká pošta