Časopis pro ty, kteří se nevzdávají

Dílny tvořivosti spustily nové webové stránky navraty.info

Návraty jsou programem ucelené podpory lidí po poranění či poškození mozku. Občanské sdružení Díl...

Návraty jsou programem ucelené podpory lidí po poranění či poškození mozku. Občanské sdružení Dílny tvořivosti v rámci tohoto ojedinělého programu pomáhá těmto lidem hledat cestu zpět do aktivního života.„Naše organizace se věnuje poskytování soustavné odborné péče lidem po poškození nebo poranění mozku již šestým rokem. V oblasti následné psychosociální péče jsme stále jediní, kdo poskytuje program ucelené podpory. Rádi bychom tak prostřednictvím nových webových stránek nabídli naše zkušenosti a otevřeli prostor pro aktivní mezioborovou spolupráci, bez které se našim klientům jen velmi těžko hledá cesta zpět do aktivního života.“Na stránkách navraty.info mají svůj prostor také informace určené  laické veřejnosti, mezi kterou je problematika těchto lidí stále velkou neznámou. „Lidé po poškození či poranění mozku obvykle čelí tzv. neviditelnému handicapu. Běžný člověk, laik, si projevy těchto lidí může interpretovat třeba jako neurvalost či opilost a zpravidla ho vůbec nenapadne, že by tyto projevy mohly být způsobeny ztrátou paměti nebo schopností číst, psát či mluvit srozumitelně. Počet lidí s tímto handicapem každým rokem rapidně přibývá, stejně tak jako přibývá mnohdy překvapivých příčin,“ říká Jitka Dubnová, ředitelka organizace. Na návrhu netradiční podoby webových stránek se podíleli Richard Rozhoň, Jaromír Skácel a Petr Babák z grafického studia Laboratoř, které je držitelem dvou prestižních ocenění Czech grand design za rok 2009 - Grafický designér roku a hlavní ceny Grand designér roku. Programoval Petr Častulík.Dílny tvořivosti již od roku 2003 pomáhají lidem se zdravotním postižením pracovat a žít kvalitní život. Jednou z našich služeb je sociálně terapeutická dílna. Dalšími službami, které realizujeme, jsou terénní práce prostřednictvím case managera nebo podpůrná skupina pro lidi po poškození nebo poranění mozku. Pravidelně také připravujeme podpůrná a informační setkávání pro rodinné příslušníky a blízké lidi se zdravotním postižením a bálintovskou supervizi pro pracovníky v pomáhajících profesích. Širokým spektrem odborných služeb pomáháme lidem po poranění či poškození mozku navrátit se do aktivního života.Více informací najdete na www.dilnytvorivosti.cz a www.navraty.info.
  • 1

Aktuální číslo

říjen 2020

říjen 2020

Partneři Můžeš

Sponzoři a partneři projektu

  • Konto bariéry
  • Ministerstvo zdravotnictví
  • Hlavní město Praha
  • Helpnet.cz
  • Sprinx Systems, a.s. (1)
  • Česká pošta