Časopis pro ty, kteří se nevzdávají

Můžeš - jedno slovo s velkou vizí

Už od roku 1992 je časopis Můžeš svědkem změn, které doprovázely život nejen smyslově, mentálně či fyzicky handicapovaných lidí.

Nejdříve občasník, později dvouměsíčník, dnes měsíčník, na několika i několika desítkách stran, ve formátu novin i jako celobarevný časopis. Postupně získával na kvalitě a poukazoval na témata, která potřebovala svoje místo na slunci. Během své existence si vybudoval základnu několika tisíc předplatitelů i podporovatelů. Čtou jej lidé s handicapem i bez handicapu, odborníci i řada osobností. 

Legislativní boje, inspirativní příběhy o velkých a malých úspěších, ale i prohrách, rozhovory s těmi, kdo byli u toho, komentáře i pohledy do zahraničí. Inspirace ze sportu, cestování i pro volný čas, těžké osudy a jak se s nimi vyrovnat, neobyčejné příběhy o možná obyčejných věcech. Taková témata nelze nikdy úplně vyčerpat a nekonečně dlouho mohou sloužit malým i větším změnám.

To vše jsou ambice platné i v době, kdy už je valná většina  faktických informací dostupná na několik kliků počítačovou myší.

Dnes je vizí časopisu Můžeš přiblížit se co nejblíže principům žurnalistiky orientované na řešení. Chceme inspirovat, pomáhat a rozsvěcovat na témata i souvislosti, které jinde nenajdete, přesto, že se týkají nás všech. Chceme také přibližovat oba světy – handicapovaných a těch, kteří zatím žádný handicap nemají. Hranice je přeci velmi tenká - a přesto na sebe lidé z obou stran často nedohlédnou. Mnohdy se tak připravují o možnost si porozumět a možná udělat ten jeden krok navíc, jeden krok k lepšímu.

PhDr. Štěpán Beneš
šéfredaktor


Časopis „můžeš“ vydává Spolek přátel Konta Bariéry, z.s. ve spolupráci s Nadací Charty 77 a dalšími partnery.


Aktuální číslo

listopad 2020

listopad 2020

Partneři Můžeš

Sponzoři a partneři projektu

  • Konto bariéry
  • Ministerstvo zdravotnictví
  • Hlavní město Praha
  • Helpnet.cz
  • Sprinx Systems, a.s. (1)
  • Česká pošta